3D mallinnus- ja koulutus­palvelut

Myyntiorganisaatioiden palvelut

Myyntiprosessissa on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarve ja hahmottaa mitä ollaan myymässä.

Process Geniuksen konfiguraattorin avulla asiakkaasi datasta voidaan mallintaa laskelmat visuaaliseen muotoon, jolloin hahmotetaan paremmin mitä ollaan myymässä. Mahdolliset korjaukset on mielekästä tehdä jo suunnitteluvaiheessa.

Kun ratkaisua hahmotetaan, voidaan konfiguraattorin avulla luonnostella erilaisia skenaarioita asiakkaalle ja varmistua että lopputulos on toivotunlainen. Process Geniuksen konfiguraattorin avulla voit parantaa myyntiprosessin laatua ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

Voit säästää 2-4 päivää työaikaa jokaisessa myyntiprosessissa!

Rakenna yhteistyössä asiakkaan kanssa monimutkainenkin ratkaisu hetkessä konfiguroinnin avulla. 
Mallinnettu lopputulos kaikkien osapuolten nähtävillä välittömästi.

Digital Twin ohjaa tekemään ratkaisun, joka sulkee pois virheet ja mahdottomat konfiguroinnit.

Myyntihenkilöstöstäsi jokainen on jatkossa huippuammattilainen, joka voi tarjota onnistuneita ratkaisuja asiakkaille. Ratkaisu estää ei-mahdollisten ratkaisukombinaatioiden muodostamisen.

Selainpohjaisen konfiguraattorin avulla myös asiakas voi itse mallintaa haluamansa tuotteen. Voit jatkossa saada tarjouspyyntöjä käyttämättä yhtään työaikaa.

Kauttamme myös dynaaminen myynnin alusta, jonka avulla henkilöstösi voi esittää täydellisen ratkaisukombinaation esimerkiksi tehdasympäristöön.

VR-koulutuspalvelut

Virtuaaliympäristöt mahdollistavat paljon

Virtuaalitilanteissa käyttäjä pääsee soveltamaan ja oppimaan asioita käytännössä, mikä syventää oppimiskokemusta. Virtuaaliympäristöt mahdollistavat harjoittelun missä ja milloin vain, ja ne ovat tutkitusti yhtä laadukkaita ja tehokkaita kuin perinteiset harjoittelumuodot.

Virtuaalisesti toteutettu ympäristö on todellinen ja turvallinen, ja siksi sitä voidaan hyödyntää myös koulutustilanteissa, joissa todellinen ympäristö on vaarallinen tai muuten mahdotonta toteuttaa. Oppiminen vahvistuu tarjoamalla harjoittelumahdollisuus pelillisin keinoin.

VR-koulutukset on mahdollista toteuttaa suurellekin osallistujajoukolle.

Teemme yhteistyötä globaaleja online-kursseja tarjoavan Airport College International Oy:n kanssa.

Tutustu ratkaisuumme: Virtual Reality ULD Training Demonstration

Mallinnuspalvelut konfiguraattorilla

Konfiguraattorimme avulla voit mallintaa nopeasti fyysistä mallia vastaavan 3D-ratkaisun yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Kuvia ja tietoja ei tarvitse enää lähetellä edestakaisin useita kertoja, vaan konfiguraattorin avulla sama työ onnistuu parissa tunnissa. Savorak Oy otti käyttöön Process Geniuksen konfiguraattorilla mallinnettu laituriratkaisun, ja prosessi on nopeutunut merkittävästi. Mallinnuspalvelut sopivat kaikille toimialoille.

Muut mallinnuspalvelut

Mitä jos voisitte mallintaa rakennukset tonteille ja layoutin tuotantoon?

Eteläportin virtuaalialustan kehittäminen on Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön Business Jyväskylän omistama ja ohjaama projekti, ja sitä rahoittavat Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jyväskylän kaupunki ja Muuramen kunta. Process Genius Oy on toteuttanut alustan ja myös jatkokehittää sitä.

Virtuaalimalli on toteutettu karttapohjaan, josta ilmenee tonttien muodot, paikkatiedot, kaavamääräykset ja esimerkiksi se, kuinka paljon tonttia tarvitsee täyttää ennen rakentamisen aloittamista. Suunnittelutyökalulla on puolestaan mahdollista mallintaa rakennuksia oikeassa koossa, jolloin mallista näkee, miten ajateltu rakennus sopii kyseiselle tontille. Myös kulkuyhteyksiä tontille on mahdollista tarkastella.

Virtuaalialusta on kaikille avoin, verkossa ja mobiilissa toimiva palvelu, josta voi nähdä Eteläportin vapaana olevat tontit, tonttien koot ja tonttien omistajat. Sovellus on kehitetty erityisesti hanketta suunnitteleville yrityksille tai yritysten hankekumppaneille, joilla on kiinnostusta testata erilaisia mahdollisuuksia oman rakennushankkeen toteuttamiseksi. Suunnittelutyökaluilla kävijä pääsee mallintamaan esimerkiksi erilaisia rakennuksia sijoitettavaksi tonteille.

Eteläportin virtuaalialusta mahdollistaa myös tuotantotilojen lay-out-suunnittelua. Työkalun avulla käyttäjä pääsee arvioimaan esimerkiksi tuotantotilan tilatarvetta. Jatkossa malliin ollaan lisäämässä muitakin dataohjauksen työkaluja. Virtuaalialustaan voi jatkossa syöttää esimerkiksi tietyn tuotantoresurssin, vaikkapa maalaamon kapasiteetin, josta muut alueen toimijat voivat varata käyttötunteja ja näin ollen välttyä oman maalaamon perustamiselta ja optimoida jo perustetun resurssin käytön.

Tulevaisuudessa virtuaalialusta voi mahdollistaa lisäksi uusien tuotteiden ja palvelukonseptien synnyttämisen datan avulla. Esimerkiksi kiinteistöstä kerätyn mittaustiedon jakaminen eri toimijoille on mahdollista. Toimijat voivat myös valita vain tietyn osan projektista, jonka haluavat jakaa ja kehittää sitä yhdessä valittujen toimijoiden tai vaikka asiakkaiden kanssa.

Erilaisten vedosten, pilottien tai protojen tekeminen virtuaalisessa ympäristössä mahdollistaa useiden toimijoiden mukanaolon suunnitteluprosessissa. Tämä pienentää kommunikaatiosta tai virheellisestä viestinnästä syntyviä haasteita, kun virtuaaliympäristössä voidaan mallintaa ajateltuja kehitysaskeleita.

Kaikki tarvitsemasi tieto yhdellä vilkaisulla. Yksi alusta.

Haluatko tietää lisää ratkaisustamme toimialallesi? Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Scroll to Top