Genius Core™ ominaisuudet

Teollisuuteen tarpeisiin kehitetty modulaarinen 3D Digital Twin

Koska tunnet oman tehtaasi parhaiten

Konfiguroi itse oman tehtaasi ja työroolien tarpeisiin sopiva alusta

Genius Core™ 3D Digital Twin on pitkän kehitystyömme tulosta, missä yhdistyy kokemus ja osaaminen eri teollisuusalojen tarpeista, ympäristöistä ja haasteista. Tämän vuoksi alusta on rakennettu ominaisuuksiltaan modulaariseksi, mikä mahdollistaa asiakkaillemme alustan konfiguroinnin joko itse tai meidän kauttamme. Tällöin tarvittava kokonaisuus rakentuu juuri niistä moduuleista, joita sinä tarvitset päivittäisjohtamisen tueksi – ei toisin päin. ​

Ei enää hankalia räätälöityjä järjestelmiä ja pitkiä odotusaikoja, vaan nopeita muutoksia standardiin

Pienemmät hallintakustannukset, sillä voit hallita ja päivittää alustaa myös itse

SaaS-alusta päivittyy jatkuvasti ja tarjoaa käyttöösi uusia ominaisuuksia ilman lisäkustannuksia

Roolipohjaiset dashboardit ja tuotannon raportointi

Genius Core™:n dashboardien ja raporttien avulla voit seurata keskeisiä mittareita, tunnistaa parannuskohteita ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan tavoitteiden onnistumiseen.

Ilman kattavia raportteja on lähes mahdotonta arvioida prosessien tehokkuutta, seurata kustannuksia, päästä tavoitteisiin ja löytää parannuskohteita, joita jokaiselta tuotannosta vastaavalta odotetaan. Me teemme tästä helppoa.

Lisää ja muokkaa raporttinäkymiä widgettien avulla

Raportit ovat nähtävissä roolipohjaisesti; seuraa vain omalle roolillesi tärkeimpiä tapahtumia ja tietoja

Suodattimien avulla voit nähdä tarvittavan tiedon haluamallasi laajuudella

Voit halutessasi myös tuoda raportteja ulos järjestelmästä

Tuotantodatan visualisointi

Genius Core™ -alustan avulla saat kokonaiskuvan yhdestä näkymästä. Näkymää voi muokata täysin eri käyttäjäroolien tarpeisiin.

Ohjelmistot ja koneet kehittyvät jatkuvasti, mikä aiheuttaa kehityspaineita myös teollisuusjohtajille. Nämä koneet tuottavat myös paljon dataa, ja datalähteitä voi olla useita samassa tehtaassa. Usein käytössä ei ole vain yhtä systeemiä, vaan käytössä on lukuisia järjestelmiä, joiden avulla saadaan oman tuotantolaitoksen tieto kerättyä. Lisäksi tehtaan eri osastoilla voi olla eriäviä tarpeita.

Alustan avulla voit seurata yhdestä näkymästä esimerkiksi:

Laitteiden/linjojen käyntitiedot (reaalinäkymä, käyntiaste, poikkeukset)

Laitteiden/linjojen sisältötiedot (tuotantomäärä, tuotantonopeus, työvaihe/valmiusaste)

Konekohtainen käyttöaste- sekä käyttöaikaseuranta (OEE)

Konekohtainen käyttöaste- sekä käyttöaikaseuranta (OEE) soveltuu laaja-alaisesti erilaisiin koneisiin. Hahmota tuotantolaitoksesi nykytila ja kokonaiskapasiteetti yhdellä silmäyksellä.

Alusta visualisoi olemassa olevan informaation perusteella tuotantosi, jolloin saat tehtyä tarvittavat muutokset kohti kannattavampaa tuotantoa ja tehokkaampaa johtamista. Hahmotat prosessit, niissä olevat pullonkaulat ja järjestelet tuotantosi tarvittavin osin uudelleen.

Koneiden tuottava aika, käyttöaste maksimikapasiteetista on mitattuna ja analysoituna reaaliaikaisessa näkymässä

Tiedät tuotantosi tarkalleen: mitä, milloin ja kuinka paljon on tuotettu – tiedon avulla tehostat toimintoja ja hyödynnät tuotannon kapasiteetin optimaalisesti

Poikkeamatiedot ja -ilmoitukset

Genius Core™ -alusta ilmoittaa sinulle heti tuotannossa ilmenevistä poikkeuksista. Voit yhdistää tarvittaessa myös toisen kunnossapitojärjestelmän tiedot alustaan.

Haluaisitko nähdä heti, kuinka edeltävä ja seuraava vaihe etenevät tuotantolinjalla ja reagoida erilaisiin poikkeamiin nopeasti? Jos tuotannon osa seisoo tuotantoputken katkoksen takia, kustannukset voivat kasvaa suuriksi nopeasti.

Alustan avulla voit visuaalisesti seurata esimerkiksi:

Laitteiden/linjojen käyntitiedot (reaalinäkymä, käyntiaste, poikkeukset)

Laitteiden/linjojen sisältötiedot (tuotantomäärä, tuotantonopeus, työvaihe/valmiusaste)

Turvallisuus: raportointi, ilmoitukset, näkymät ja dokumentaatio

Näe kokonaisvaltainen turvallisuuden tilannekuva yhdestä näkymästä. Reaaliaikainen turvallisuushavaintojen raportointi auttaa sinua ymmärtämään tehtaallasi tapahtuneita vaaratilanteita, jotta ne voidaan ehkäistä tehokkaasti tulevaisuudessa.

Tehokkaan turvallisuusjohtamisen lähtökohtana on tavoitteellisuus ja järjestelmällisyys. Turvallisuuden pääpainopisteenä on kaikkien onnettomuuksien vähentäminen ja ehkäiseminen. Kaikki vahingot voidaan estää – jälkikäteen arvioituna ei ole vahinkoa, jota ei olisi voitu estää.

Digital Twin -alustamme avulla saat kaikki turvallisuuteen liittyvät havainnot heti tietoosi ja voit reagoida turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin oikea-aikaisesti. Alusta osoittaa nopeasti tapahtumapaikat. Visuaalisen näkymän avuilla voit havainnollistaa kätevästi myös ajantasaisen turvallisuussuunnitelman ja hätäpoistumistiet. 

Tähän päästään kokonaisvaltaisen ja ajantasaisen HSEQ- näkymän ja -suunnitelman avulla. Tärkeimpänä asiana on tunnistaa ja korjata mahdolliset riskitekijät ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu. 

Alustamme kautta saat heti tiedon esimerkiksi palohälytyksistä, kaasu-, neste- ja kemikaalivuodoista, ympäristön olosuhteiden (lämpötila, kosteus, tärinä, ym.) raja-arvojen ylityksistä sekä muista järjestelmähälytyksistä.

Alustan turvallisuusnäkymässä voit esittää kaikki tärkeimmät tiedot työturvallisuuden liittyen, kuten:

Sammuttimien huollot ja sijainnit

Ensiapuvälineiden sijainnit

Hätäpoistumistiet ja kokoontumispaikat

Hygienia- ja turva-alueiden dokumentaatio, kuten turvallisuus-, käyttö- ja hygieniaohjeet 

Turvallisuushavaintojen raportointi ja hallinta 

Laatuseuranta ja olosuhdeseuranta

Genius Core™ -alusta ilmoittaa sinulle heti tuotannossa ilmenevistä poikkeuksista. Digitaalisen keskusnäkymän avulla laadun seuranta helpottuu. Olet perillä ajantasaisista ja aiemmista olosuhdetiedoista. Reklamaatiotapauksissa voit tarkastella tapahtumahetken olosuhdetietoja ja poikkeamia jälkeenpäin.

Näetkö heti, kuinka edeltävä ja seuraava vaihe etenevät tuotantolinjalla, ja voitko reagoida erilaisiin poikkeamiin nopeasti? Jos tuotannon osa seisoo tuotantoputken katkoksen takia, kustannukset voivat kasvaa suuriksi nopeasti.

Alustamme avulla seuraat tuotantosi tilaa ja olosuhdetietoja reaaliaikaisesti. Valitse tarvittava tuotantodata raportteihin. Tuotannon tehokkuus ja olosuhteet kätevästi saatavilla halutulta ajanjaksolta.

Visuaalisen näkymän avulla pystyt myös osoittamaan selkeästi, että esimerkiksi omavalvonta on tehty, ja että kaikki laatuun ja tuoteturvallisuuteen liittyvä on kunnossa ja dokumentoituna. Hyödynnät dokumentointia kätevästi esimerkiksi auditoinneissa.

Voit visualisoida 3D Digital Twin -alustamme avulla myös erilaisia laatukriteerejä​. Tuotteiden tasalaatuisuus on kätevästi visuaalisesti seurattavissa, ja poikkeamiin voidaan reagoida nopeammin.

Alustan avulla voit visuaalisesti seurata esimerkiksi:

Laitteiden/linjojen käyntitiedot (reaalinäkymä, käyntiaste, poikkeukset)

Laitteiden/linjojen sisältötiedot (tuotantomäärä, tuotantonopeus, työvaihe/valmiusaste)

pakkausten paino ja tuotteen tasalaatuisuus

hygieniamääräysten noudattaminen ja puhtauteen liittyvät kuittaukset (tuote- ja laitehygienia)

omavalvontakuittaukset

Ennakoiva huolto ja kunnossapito

Alusta minimoi huoltoseisokkeihin, niiden suunnitteluun ja tuotannonpysäytyksiin kuluva aika. Voit unohtaa erilaiset lippulaput, sillä huoltoseisokkiin liittyvään suunnitteluun tarvittava tieto, kuten työluvat ovat nähtävissä reaaliajassa alustalla.

Visuaalisesta tiedon esittelystä on hyötyä monissa muissakin yhteyksissä, kuten huoltotyön johtamisessa, mukaan lukien ennakoiva huolto ja tuotantolinjan suorituskyvyn hallinta.

Ennakoivan kunnossapidon ja ajantasaisen huollon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta. Tämä voi synnyttää suuriakin säästöjä korjaavassa kunnossapidossa.

3D Digital Twin -alustaamme voidaan yhdistää olemassa olevien järjestelmien ylläpitoa. Käytössä voi olla yksi laaja-, tai monien eri laitetoimittajien järjestelmiä.

Varastonhallinta

Varastotilojen visualisointi 3D Digital Twin -alustalla mahdollistaa elintarvikkeiden oikea-aikaisen käytön.

Kunkin elintarvikkeen tai raaka-aineen kohdalla voidaan määritellä haluttu minimi- ja maksimitaso. Visuaalisen seurannan avulla saldot ovat näkyvillä ja voidaan varmistaa, että raaka-ainetta on varastossa optimaalinen määrä.

Varaston optimoinnin avulla voidaan minimoida turha hävikki, varmistaa tuotannon sujuvuus ja seurata, että esimerkiksi erilaisia kuljetusyksiköitä on oikea määrä saatavilla.

Alustan avulla voit visuaalisesti seurata esimerkiksi:

Varastopaikat ja täyttöasteet

Varastosisällöt (nimikkeet, saldorajat, viimeisen käyttöpäivän seuranta)

Energiatehokkuuden seuranta ja muut kestävän kehityksen mittarit

3D Digital Twin -alustan avulla visualisoit ja tuot siten näkyväksi erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä mittareita. Hyödynnät tietoja kätevästi esimerkiksi auditoinneissa.

Visuaalisesta tiedon esittelystä on hyötyä monissa muissakin yhteyksissä, kuten huoltotyön johtamisessa, mukaan lukien ennakoiva huolto ja tuotantolinjan suorituskyvyn hallinta.

Ennakoivan kunnossapidon ja ajantasaisen huollon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta. Tämä voi synnyttää suuriakin säästöjä korjaavassa kunnossapidossa.

Seuraa ja visualisoi esimerkiksi:

Materiaalitehokkuus ja hävikkilaskuri: hyväksytyt vs. hylätyt + syyt; pakkausmateriaalin kulutus

Energiatehokkuus ja energiankulutus kohteittain ja eri seurantajaksoilla

Vedenkäytön tehokkuus, vedenkulutus, jäteveden määrä

Ympäristön olosuhteiden (lämpötila, kosteus, tärinä, ym.) raja-arvojen ylitys

Tilojen käyttöaste ja seuranta

Digital Twin -alustamme on kokonaisvaltainen ratkaisu, ei irrallinen järjestelmä kiinteistöhallintaan. Se kerää olemassa olevaa dataa laitteista ja järjestelmistä yhteen näkymään ja vie riskejä poistavien toimenpiteiden seurannan ja raportoinnin uudelle tasolle.

Alustan avulla voit mallintaa esimerkiksi lattiapinta-alaa, työympäristöjä, koneiden sijainteja ja suunnitella ihmisvirtoja. Käyttöönoton jälkeen tilojen ja ihmisvirtojen seuranta tapahtuu reaaliajassa.

Käyttöastedatan perusteella voit ottaa tarvittaessa työpisteitä pois käytöstä ja varmistaa turvavälit. 3D-kuvan avulla on helppo katsoa, mille alueelle rajoituksia kohdennetaan. Jos ympäristössä on esimerkiksi vaatimuksia rajata steriilejä tai vaarallisia tiloja kemikaalien vuoksi, on tieto selkeästi visuaalisessa muodossa näkyvillä.

Myös henkilöstö- ja vierailijaviihtyvyys alkaa jo ennen saapumista kiinteistöösi. Visuaaliset lähestymiskartat bussipysäkkeineen, parkkipaikkojen sijainnit ja reitit niihin mahdollistavat sujuvan saapumisen.

Digital Twin -alustastamme saat hetkessä selville ja voit varata myös vapaat työ- ja kokoustilat. Tarpeet vaihtelevat, ja varattu resurssi voi olla niin tiimityötila tietynlaisella laitteistolla, kuin hiljainen työtila tai etäneuvottelupiste. Myös toimitilojen muu sisäinen info on saatavilla yhdestä lähteestä.

Kaikki tarvitsemasi tieto yhdellä vilkaisulla. Yksi alusta.

Haluatko tietää lisää ratkaisustamme toimialallesi? Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Scroll to Top