Joensuulainen Process Genius julkaisee täysin kustomoitavan digitaalisen kaksosen taistellakseen datamelua vastaan

Kuva Process Geniuksen tiimistä

Suomalainen teolliseen tuotantoon tarkoitettujen 3D-digikaksosten valmistaja Process Genius on julkistanut uuden, täysin kustomoitavan Genius Core -alustan Euroopan markkinoille. Genius Core auttaa yrityksiä taistelemaan datamelua vastaan teollisissa prosesseissa. Prosessien poikkeamien, huoltotarpeiden, turvallisuushälytysten ja toimintahäiriöiden valvonta on usein haastavaa, sillä eri järjestelmiä ja mittauspisteitä on käytössä satoja. Alusta keskittää kaikki tiedot laitteista 3D-kuvaksi sekä tehdas- että konekohtaisella tasolla, ja kaikki tiedot ovat käytettävissä reaaliajassa. Uuden alustan myötä toimijat voivat nyt luoda digitaalisen kaksosen myös ilman ulkopuolisten konsulttien apua.

Datamelu on yksi kriittisistä teollisuuden tehokkuutta hidastavista tekijöistä. Yksi tuotantolaitos tuottaa tuhansia datapisteitä joka minuutti useisiin eri järjestelmiin. Tällä hetkellä yritysten työntekijät tuhlaavat useita kymmeniä tunteja tarvitsemansa tiedon etsimiseen. Pahimmassa tapauksessa kriittiset viat tai huoltotarpeet jäävät huomiotta, koska tieto ei saavuta vastuuhenkilöitä. Kun yrityksellä on käytössä useita tiloja, ongelma korostuu ja kasvaa entisestään.

Nykytoimijoilla ei ole pulaa datasta. Industry 4.0:n kehityksen aikana markkinoille on tullut laaja valikoima mittareita ja ohjelmistoja, joista saadaan kaikki kuviteltavissa oleva tieto tuotantolaitoksen jokaisesta laitteesta. Ongelmana on se, että tietoa ei osata hyödyntää riittävästi: satojen järjestelmien ja tuhansien datapisteiden myötä haasteeksi on muodostunut tiedon ymmärtäminen ja oikeiden päätösten tekeminen. Genius Coren avulla yritykset voivat vihdoin keskittyä turhan ja aikaa vievän salapoliisityön sijaan päätöksentekoon”, sanoo Process Geniuksen toimitusjohtaja Jani Akkila.

Teollisuustuotanto on pitkälti riippuvainen laitosten käytettävyysajasta, ja tarpeettomat keskeytykset aiheuttavat huomattavia kustannuksia. Huolto- ja vianetsintätehtävät ovat edelleen riippuvaisia ihmisistä, ja heidän kykynsä puuttua ongelmiin varhaisessa vaiheessa taas riippuu siitä, ovatko he tietoisia oikeasta asiasta oikeaan aikaan.

Yksi esimerkki vuosien varrelta on tuotantolaitos, jonka tuotantolinjalle soitettiin toisen kaupungin yksiköstä. Digikaksosesta oli havaittu poikkeama, joka paljastui laakeriin liittyväksi alkavaksi tulipaloksi. Hälytyksen ansiosta tieto saatiin ennen kuin tulipalo ehti kunnolla syttyä. Ilman digitaalisen kaksosen etänäkymää tästä olisi muodostunut laaja tuotantoseisokki ja tarve kattavalle huollolle”, Akkila jatkaa.

Kustomoitavuus on Genius Coren keskiössä. Teollisuuden ammattilaiset voivat luoda digitaalisen kaksosen itse hyödyntämällä omaa dataansa ja 3D-mallinnusta sekä yhdistää tietovirrat suoraan yhteen käyttöliittymään.

Myös Alankomaiden markkinoilla on kasvava kysyntä digitaalisille kaksosille. Päätöksenteon viivästykset estävät teollisuuden tehokkuutta merkittävästi, ja suuri osa viivästyksistä johtuu tilannetietoisuuden puuttteesta. Aloitimme yhteistyön Process Geniuksen kanssa, koska he aidosti ymmärtävät, millaisia haasteita meillä on ja osaavat ratkaista ne helppokäyttöisellä tavalla”, kertoo Rotary Industry Groupin toimitusjohtaja Edwin Huisman.

Process Geniuksella on asiakkaita esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Saksassa. Yhtiö hyödyntää nykypäivän huipputeknologian tarjoamaa tietoa antaakseen kontrollin takaisin ihmisille.


Vuonna 2012 Joensuussa perustettu Process Genius on luonut digitaalisiin kaksosiin perustuvan alustan, joka mahdollistaa helpon vuorovaikutuksen ihmisten ja datan välillä teollisissa olosuhteissa. Teollisuudessa työskentelevillä henkilöillä on liikaa järjestelmiä ja tietolähteitä käsiteltäväksi. Process Genius ratkaisee tämän keräämällä tiedot eri lähteistä yksityiskohtaiseen, selainpohjaiseen ja 3D-mallinnusta hyödyntävään digikaksoseen. Digitaalisia kaksosia hyödynnetään myös kone- ja laitemyynnissä sekä tilanhallintasovelluksissa.

Tuhannet Process Geniuksen asiakkaiden laitteet on liitetty 3D-digikaksosiin, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen tilannetietoisuuden vuorokauden ympäri. Process Geniuksella on yli 35 työntekijää ja asiakkaita useissa EU-maissa. Lisätietoja osoitteessa processgenius.fi ja LinkedInissä.

Scroll to Top