Digitaalinen kaksonen teollisuudessa – 8 syytä, miksi digitaaliset kaksoset ovat tärkeitä

Digitaaliset kaksoset ovat fyysisten esineiden tai prosessien virtuaalisia kopioita, jotka heräävät eloon kehittyneiden mallinnus- ja simulointitekniikoiden avulla. Niiden avulla valmistajat voivat luoda todellista maailmaa simuloivan virtuaaliympäristön, joka tarjoaa monia etuja koko tuotannon, koneiston ja lopputuotteen elinkaaren aikana.

Tässä artikkelissa tutustumme kahdeksaan keskeiseen etuun, miksi digitaalisista kaksosista on tullut älykkään teollisuuden tärkeimpiä mahdollistajia ja työkaluja toiminnan tehokkuuteen, tuotteiden laatuun, innovointiin ja kustannussäästöihin.

Muun muassa Altair Engineeringin vuonna 2022 tekemän Digital Twin Global Survey Report -raportin mukaan työntekijät totesivat, että Digital Twin -teknologian yleisimmät hyödyt ovat olleet reaaliaikainen valvonta ja ohjaus (38 %), tehokkuus ja turvallisuus (37 %) sekä kustannussäästöt (33 %). Yksi tämän tutkimuksen keskeisimmistä havainnoista oli se, että 92 prosenttia vastaajista, jotka käyttivät digitaalista kaksoisteknologiaa (N=1 393), sanoi, että se teki heidän tuotteistaan ja prosesseistaan kestävämpiä.

Tämä artikkeli on siis tarkoitettu sinulle, olitpa sitten valmistaja, joka on utelias digitaalisista kaksosista tai yksinkertaisesti kiinnostunut teknologian uusimmista edistysaskelista.

8 syytä, miksi digitaalisia kaksosia tarvitaan teollisuudessa

1. Tehokkuuden parantaminen

Digitaaliset kaksoset tarjoavat reaaliaikaista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa koneiden ja laitteiden suorituskykyä, virtaviivaistaa prosesseja ja vähentää tuotantoseisokkeja. Resurssien kohdentaminen ja prosessien optimointi helpottuvat skenaariosimulaatioiden avulla.

2. Ennakoiva kunnossapito

Digitaaliset kaksoset voivat ennustaa mahdollisia laitevikoja ja kunnossapitotarpeita, mikä mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon suunnittelun. Tämä lähestymistapa vähentää suunnittelemattomia tuotantoseisokkeja, pidentää koneiston käyttöikää ja alentaa ylläpitokustannuksia.

3. Parannettu tuotekehitys

Tuotesuunnittelussa ja -valmistuksessa digitaaliset kaksoset nopeuttavat kehitysprosessia, vähentävät fyysisten prototyyppien tarvetta ja parantavat tuotteen suorituskykyä ennen massatuotantoa.

4. Etävalvonta ja -ohjaus

Digitaalisten kaksosten avulla yritykset voivat valvoa ja hallita vaikeissa tai vaarallisissa olosuhteissa olevaa omaisuutta jopa etäältä ja reaaliajassa. Tämä kyky lisää turvallisuutta, vähentää fyysisen läsnäolon tarvetta ja mahdollistaa etäpäätöksenteon.

5. Tietoon perustuva päätöksenteko

Digitaaliset kaksoset tuottavat valtavia määriä dataa, jota voidaan analysoida tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi. Organisaatiot voivat tunnistaa malleja, optimoida prosesseja ja löytää uusia oivalluksia, mikä johtaa tietoon perustuvaan ja strategiseen päätöksentekoon.

6. Parempi yhteistyö ja tuki työntekijöiden koulutukseen

Digitaalisten kaksosten avulla kaikki tuotantoon liittyvät osapuolet voivat työskennellä yhdessä, jakaa tietoa ja saada perusteellisen käsityksen käsillä olevista resursseista tai projekteista. Tämä yhteistyö kannustaa parempaan tiimin koordinointiin ja viestintään.

7. Pienemmät kustannukset

Parantamalla koneiden ja laitteiden suorituskykyä, ennakoimalla kunnossapitotarpeita ja lyhentämällä joutokäyntiaikoja digitaaliset kaksoset auttavat vähentämään käyttö- ja kunnossapitokustannuksia.

8. Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset

Digitaaliset kaksoset edistävät kestävää tuotantoa parantamalla jätehuoltoa, vähentämällä energiankulutusta ja parantamalla ympäristönsuojelun tasoa.

Digitaaliset kaksoset vievät teollisuuden kohti tehokkaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta

Digitaaliset kaksoset muuttavat teollisuuden toimintatapoja tarjoamalla merkittäviä etuja kaikilla tuotannon osa-alueilla. Tarjoamalla reaaliaikaisia tietoja, ennakoivaa analytiikkaa ja virtuaalisia testausominaisuuksia digitaaliset kaksoset antavat valmistajille mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, parantaa kokonaistehokkuuttaan ja toimittaa markkinoille ylivoimaisia tuotteita. Lisäksi digitaalisten kaksosten kyky simuloida ja mallintaa fyysisen omaisuuden käyttäytymistä avaa uusia mahdollisuuksia ennakoivaan kunnossapitoon, toimitusketjun optimointiin ja jatkuvaan tuotannon parantamiseen.

Kun teollisuus jatkaa kehittymistään ja digitaalisen muutoksen omaksumista, digitaalisten kaksosten käyttöönotosta tulee yhä tärkeämpää valmistajille, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa markkinaympäristössä. Tämän vuoksi valmistavien organisaatioiden on välttämätöntä sopeutua ja hyödyntää tätä teknologiaa viisaasti pysyäkseen kehityksen kärjessä ja viedäkseen prosessejaan kohti tehokkaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Opi lisää Digital Twin -ratkaisuistamme valmistavaan teollisuuteen ja prosessiteollisuuteen, tai lähetä meille viesti, niin otamme sinuun yhteyttä!

Scroll to Top