Process Genius – Laadukasta johtamista ja kehitystä ISO9001:2015-sertifikaatin turvin

Process Genius sai vuonna 2022 laatusertifikaatin ISO9001:2015. ”Käyttöönotto selkeytti prosesseja ja auttaa ymmärtämään asiakkaitamme paremmin”, toteaa tähän artikkeliin haastateltu Process Geniuksen laatu-, prosessi ja tutkimusjohtaja Janne Pekkala.

Ulkoisesta auditoinnista vastasi Bureau Veritas, joka vahvisti tämän 2023 vuoden auditoinnin läpimenon kirkkain paperein. Sertifikaatin saamiseksi ja säilyttämiseksi järjestetään auditointi ulkoisen tekijän toimesta vuosittain.

Sertifikaatin määrittelemät mittarit mittaavat johtamisen kannalta tärkeimpiä toimintaprosesseja

ISO9001-sertifikaatti on suunniteltu takaamaan yrityksen prosessien- ja johtamisen laatu. Sertifikaatti on yleisesti käytössä teollisuuden yrityksissä, mutta Janne Pekkalan mukaan ohjelmistoyritys Process Genius hakee sertifikaatillaan syvempää luottamusta ja ymmärrystä asiakaskuntaansa sekä selkeyttä prosesseihin.

Process Genius koosti laatukäsikirjan, joka vastaa sertifikaatin vaatimia kansainvälisiä standardeja. Yritys on täysin sitoutunut käsikirjaan ja johtotaso ohjaa prosesseja omalla esimerkillään. Laatukäsikirja käsittelee useita yrityksen johtamisen kannalta tärkeitä näkökulmia ja toimintaprosesseja, kuten tietotyyppien tallennus, asiakkaiden ja yrityksen välinen kommunikointi, tuotekehitys, reklamaatio tilanteiden kohtaaminen ja toiminnan parantaminen. Kaikkia näitä osa-alueita ja niiden laatua mitataan sertifikaatin määrittelemien mittarien ja työkalujen avulla.

Kunnossa olevat dokumentointi ja prosessit vahvistavat asiakkaiden luottamusta

Päivittäisellä tasolla sertifikaatti näkyy erityisesti dokumentoinnin osalta, sillä se on tärkeää sertifikaatin saamiseksi ja säilyttämiseksi. Tuotantoprosessit ja niiden kaikki kuvaukset on dokumentoitu ja työntekijöiden nähtävissä. Prosesseihin sitoutuminen ja niiden noudattaminen on tärkeää tasaisen laadun takaamiseksi. Sertifikaatti näkyy yrityksen toiminnassa myös yleisellä tasolla luotettavuuden suhteen. Alan asiakkaiden on helpompi luottaa yrityksen toimintaan, kun he tietävät millaiset prosessit taustalla on ja kuinka asioita hoidetaan.

Kaikki prosessit auditoidaan sisäisesti muutaman kerran vuodessa ja tekemistä kehitetään jatkuvasti.
Janne Pekkala

Asiakkaita pyritään informoimaan laatusertifikaatista luotettavuuden lisäämiseksi. ”Viiden vuoden takaiseen muutos on selkeä. Asiakkaat ovat huomanneet sen laadun, toimintatapojen ja lopputuotteen parantumisena. Asioita kehitetään oikein, on parempi kehittää jatkuvasti vähän kuin paljon, mutta vain kerran”, Pekkala kommentoi.

Sertifikaatti kirkastaa uuden Genius Core™ 3D Digital Twin -alustan tulevaisuuden tavoitteita  

ISO9001-sertifikaatin vaikutus tuotteeseen näkyy toimintatyylin yhdenmukaistamisena, Genius Core™ -alustan selkeänä kuvauksena ja kirkkaina tulevaisuuden tavoitteina. Kehittämisen keskeisenä työkaluna on riskianalyysi, joka mahdollistaa riskien ennakoinnin ja hallittujen riskien ottamisen. Alustan toimivuuden ja laadun kannalta sertifikaatilla on merkittävä vaikutus ja se auttaa takaamaan tuotteen kehitysprosessin toimivuuden asianmukaisesti.

Laatutavoitteet varmistavat 3D Digital Twin -alustan, joka vastaa asiakkaiden todellisiin tarpeisiin 

Kaikille liiketoimintayksiköille on määritetty omat laatutavoitteet. Laatutavoitteella varmistetaan, että asiat etenevät oikeaan suuntaan määritetyssä ajassa. Tavoitteiden lisäksi prosesseja ja tuotetta kehitetään asiakaslähtöisesti keräämällä jatkuvasti tietoa tuotteen toimivuudesta suoraan kentältä. ”Mikäli kyseessä on poikkeustilanne, eli alusta ei esimerkiksi toimi, asiaa tarkastellaan ja siitä tehdään juurisyyanalyysi, jonka pohjalta prosessia muokataan”, toteaa Pekkala.

Todellisena laadunmittarina Process Genius pitää kuitenkin tuotetta, joka vastaa asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Aito lisäarvo yritysten arjessa varmistaa myös tyytyväiset asiakkaat, joka on yrityksen toiminnassa keskiössä.

Scroll to Top