5 keinoa, joilla digitaalinen kaksonen edistää kestävyyttä teollisuudessa

Digitaalinen kaksonen on virtuaalinen kopio, joka on suunniteltu edustamaan tarkasti fyysistä esinettä, omaisuutta tai prosessia.

Gartner ennustaa Digital Twin -markkinoiden saavuttavan 183 miljardin dollarin liikevaihdon vuoteen 2031 mennessä.

Maailman digitalisoituessa valmistajat etsivät jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi ja vihreän siirtymän tueksi. Digitaaliset kaksoset ovat yksi avainteknologioista, joiden on havaittu tarjoavan ratkaisun näihin haasteisiin.

Yli puolet (57 prosenttia) organisaatioista uskookin, että Digital Twin -teknologia on olennaisen tärkeää kestävyyden ja vihreän siirtymisen parantamiseksi, ilmenee Capgeminin edellisvuonna tekemästä tutkimuksesta. Lisäksi yli kolmannes (34 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista organisaatioista ilmoitti, että ne ovat ottaneet Digital Twin -teknologian onnistuneesti käyttöön laajamittaisesti energiankäytön ja ympäristövaikutusten ymmärtämiseksi ja ennustamiseksi. Tutkimustulokset heijastavat kasvavaa suuntausta, jonka mukaan yritykset haluavat lunastaa vastuullisuuslupauksensa.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme viittä tapaa, joilla kaltaisesi valmistajat voivat hyödyntää digitaalista kaksosta kestävän kehityksen edistämiseksi. Luomalla virtuaalisen kopion fyysisistä koneista ja prosesseista valmistajat voivat saada arvokasta tietoa, virtaviivaistaa toimintoja ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka edistävät kestävän kehityksen aloitteita. Haluatko oppia miten? Lue lisää.

5 digitaalisen kaksosen keinoa, joiden avulla voit edistää kestävyyttä tehtaillasi

1. Resurssien tehostettu käyttö

Yksi digitaalisten kaksosten tärkeimmistä eduista on niiden kyky analysoida ja optimoida materiaalien käyttöä. Analysoimalla koneiston ja muiden järjestelmien antureista saatavaa reaaliaikaista dataa voit tunnistaa tehottomat alueet, kuten liiallisen materiaalinkulutuksen tai resurssien liikakäytön. Näiden tietojen avulla voit tehostaa prosesseja, vähentää hukkaa ja optimoida resurssien kohdentamista.

2. Optimoitu energiankulutus

Energiakustannukset muodostavat usein merkittävän osan valmistajan kuluista. Digitaaliset kaksoset auttavat tunnistamaan tuotantolinjan energiaintensiiviset alueet ja tarjoavat tietoa energiankulutuksen optimoinnista. Analysoimalla erilaisia skenaarioita ja eri muuttujien vaikutusta voit määrittää energiatehokkaimmat lähestymistavat ja muuttaa prosesseja niiden mukaisesti. Tämä ei ainoastaan vähennä käyttökustannuksia, vaan myös edistää kestävyyttä rakentavia toimintatapojasi vähentämällä tarpeetonta energiankäyttöä.

3. Ennakoiva kunnossapito huoltoseisokkeihin kuluvan ajan vähentämiseksi

Suunnittelemattomat huoltoseisokit johtavat usein resurssien tuhlaamiseen: raaka-aineet, työvoima, energia ja niin edelleen. Valvomalla reaaliaikaisia tietoja koneiden antureista ja soveltamalla koneoppimisalgoritmeja digitaaliset kaksoset voivat antaa varhaisia varoituksia tuotantoa uhkaavista ongelmista, jolloin huoltopäälliköt ja -henkilöstö voivat ajoittaa huollon ennakoivasti. Tämä vähentää suunnittelemattomien huoltoseisokkien riskiä, estää tarpeetonta resurssien tuhlausta ja pidentää laitteiden käyttöikää.

4. Optimoitu jätehuolto

Yksi tärkeimmistä haasteista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on jätehuollon ja kierrätyskäytäntöjen parantaminen. Monet valmistajat kertovat kierrätysprosessin olevan usein tehoton, ja siitä puuttuvat tarkat tiedot, joiden perusteella voitaisiin tehdä tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Digital Twin -teknologian myötä valmistajilla on nyt käytössään tehokas työkalu kierrätysprosessien tehostamiseen ja ympäristöjalanjäljen pienentämiseen. Integroimalla antureita ja IoT-laitteita kierrätysinfrastruktuuriin voidaan kerätä arvokasta tietoa, kuten kierrätysastioiden täyttöasteet, lajittelun tehokkuus ja materiaalikoostumus.

5. Tuotannon optimointi työntekijöiden turvallisuuden ja kestävyyden parantamiseksi

Digitaalisten kaksosten avulla voit analysoida ja optimoida erilaisia prosesseja, kuten tuotantoa, logistiikkaa ja toimitusketjun hallintaa. Analysoimalla digitaalisesta kaksosesta saatavia tietoja voit tunnistaa pullonkauloja, optimoida työnkulkuja ja vähentää hukkaa. Tämä ei ainoastaan lisää kestävyyttä vähentämällä resurssien kulutusta, vaan parantaa myös yleistä toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Tee dataan perustuvia päätöksia digitaalisen kaksosen avulla

Yksi merkittävimmistä eduista, joita digitaalisen kaksosen käyttäminen tuotannossa tarjoaa, on kyky tehdä älykkäitä, tietoon perustuvia päätöksiä. Digitaalisen kaksosen tuottaman ja keräämän valtavan tietomäärän avulla saat käyttöösi dataa ja tietoja, jotka auttavat sinua optimoimaan prosesseja, vähentämään hukkaa ja parantamaan kestävyyttä samalla kun säästät rahaa.

Lue lisää vihreästä siirtymästä ja digitaalisesta kaksosesta: Digitaalinen kaksonen vihreän siirtymän mahdollistajana

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän yhteydessä digitaalisilla kaksosilla on ratkaiseva rooli, jotta voit tehdä ympäristötietoisia päätöksiä. Analysoimalla reaaliaikaisia tietoja ja erilaisia skenaarioita voit tunnistaa mahdollisuuksia energian ja resurssien optimointiin, mikä viime kädessä pienentää tehtaasi hiilijalanjälkeä.

Maailmanlaajuisen siirtymän myötä kohti vihreämpää taloutta digitaalisen kaksosen käyttöönoton teollisuudessa olla olennainen kaikille teollisuuden yrityksille, jotka haluavat saavuttaa kestävyystavoitteet, selviytyä vihreän siirtymän haasteista ja varmistaa vastuullisuuslupausten noudattamisen.

Haluatko kuulla lisää, miten voit hyödyntää digitaalisia kaksosia vihreässä siirtymässä? Tule mukaan Technology 23 -messuille, jotka järjestetään Messukeskuksessa, Helsingin Messu- ja Kongressikeskuksessa. Keskiviikkona 8. marraskuuta klo 12.40 Process Geniuksen toimitusjohtaja Jani Akkila ja yritysmyynnin johtaja Martti Mäkinen esittelevät Tivia-lavalla, kuinka digitaalinen kaksonen mahdollistaa vihreän muutoksen teollisuudessa. Tervetuloa!

Scroll to Top