Digitaalinen kaksonen teollisuudessa: Kuinka digitaalinen kaksonen sijoittuu ERP:n, MES:n ja MRP:n rinnalle?

Nykypäivän teollisuusmaailmassa tuotantoprosessien monimutkaistuminen, dataan perustuvan päätöksenteon tarve sekä teollisten järjestelmien ja datan valtava määrä ovat edellyttäneet uusia innovatiivisia ratkaisuja. Olemme havainneet, että juuri tässä yhteydessä digitaalinen kaksonen on noussut ensiarvoisen tärkeäksi ja suosituksi teknologiaksi.

Digitaalinen kaksonen luo fyysisestä ympäristöstä tai laitteesta virtuaalisen kopion, joka tarjoaa tarkan ja kattavan kokonaisuuden laiteen reaaliaikaisista ja historiallisista tiedoista. Tavoitteena sen käytössä on seurata ja analysoida laitteita ja prosesseja reaaliaikaisesti. Kun pohditaan tarkemmin digitaalisen kaksosen vaikutusta tuotannon eri toimintoihin, on tärkeää ymmärtää myös, kuinka se sijoittuu osaksi jo vakiintuneita teollisuusjärjestelmiä, joista suosituimpia ovat muun muassa toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), tuotannonohjausjärjestelmät (MES) ja materiaalitarpeen suunnittelujärjestelmät (MRP).

Tässä blogikirjoituksessa tiivistämme ymmärrettävään muotoon, millaisia etuja ja potentiaalia digitaalinen kaksonen yhdessä ERP-, MES- ja MRP-järjestelmien kanssa tarjoaa. Pyrimme antamaan kaltaisillesi tuotannon asiantuntijoille tarvittavat tiedot, jotta voit hyödyntää näitä työkaluja tehokkaasti ja ohjata tuotantoasi dataan perustuvalla varmuudella. Samalla pääsemme kurkistamaan digitaalisen kaksosen ydintoimintoihin ennakoivan kunnossapidon mahdollistamisessa, tuotantoprosessien optimoinnissa ja kestävän liiketoiminnan kasvun edistämisessä.

Muistin virkistykseksi – Mikä on digitaalinen kaksonen?

Digitaalinen kaksonen on fyysisen laitteen, prosessin tai ympäristön virtuaalinen kopio. Digitaalinen kaksonen voi seurata ja arvioida fyysisen vastaparinsa suorituskykyä käyttämällä reaaliaikaisia tietoja antureista, IoT-laitteista ja muista lähteistä, jotka seuraavat laitteen suorituskykyä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi ongelmien tunnistamisen laitteen suorityskyvyssä hyvissä ajoin, ennakoivan kunnossapidon, prosessien optimoinnin ja mahdollisten parannuskohteiden tunnistamisen ilman, että itse fyysiseen laitteeseen tarvitsee koskea.

Mikä on ERP? 

ERP-järjestelmä (ERP, Enterprice Resource Planning), eli toiminnanohjausjärjestelmä on kattava tietojärjestelmä, joka integroi yrityksen ydinliiketoimintaprosessit ja yhdistää eri tiedot samaan kokonaisuuteen. Sitä käytetään päätöksenteon tehostamiseen. ERP toimii keskitettynä alustana, jonka kautta voi hallinnoida liiketoiminnan eri osa-alueita, kuten taloutta, henkilöstöhallintoa, toimitusketjua, hankintoja, palveluita ja asiakassuhteita. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on virtaviivaistaa toimintoja ja parantaa tehokkuutta tarjoamalla yhtenäisen näkymän yrityksen resursseista ja prosesseista.

ERP yhdistää eri liiketoimintaprosesseista saatavan datan, digitaalinen kaksonen tuo ne helposti nähtäville

ERP integroi eri ydinliiketoimintaprosessit ja -toiminnot, kun taas digitaalinen kaksonen tarjoaa virtuaalisen esityksen laitteiden ja tuotantoprosessien reaaliaikaista seurantaa ja optimointia varten.

Siinä missä ERP keskittyy organisaation tietojen hallintaan, menee digitaalinen kaksonen askeleen pidemmälle tarjoamalla tarkan virtuaalisen esityksen fyysisistä resursseista ja niiden tiedoista.

Digitaalinen kaksonen voi yhdistää ERP-järjestelmästä saatavan reaaliaikaisen tiedon virtuaaliseen esitykseen, minkä ansiosta organisaatiot voivat optimoida resurssien käyttöä, edistää kestävän kehityksen toimenpiteitä, nopeuttaa tuotekehitystä ja paljon muuta.

Mikä on MES?

MES-järjestelmä (MES, Manufacturing Execution System), eli tuotannonohjausjärjestelmä on tietojärjestelmä, joka tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden ja hallinnan tuotantoprosesseihin tuotantotiloissa. Se valvoo ja optimoi tuotantotoimintaa, kerää tietoja ja tarjoaa kattavat tiedot suorituskyvystä, tilasta ja laadusta.

MES katsoo nykyhetkeä, digitaalinen kaksonen myös tulevaisuutta

MES hallitsee ja optimoi tuotantotoimintaa reaaliaikaisesti, kun taas digitaalinen kaksonen mallintaa ja analysoi fyysisten laitteiden ja muiden resurssien käyttäytymistä ja suorituskykyä koko niiden elinkaaren ajan.

MES parantaa toiminnan tehokkuutta ja laadunvalvontaa tuotantotiloissa, digitaalinen kaksonen keskittyy puolestaan prosessien optimointiin, ennakoivaan kunnossapitoon ja suorituskyvyn analysointiin.

MES luottaa antureiden ja koneiden reaaliaikaiseen dataan seurantaa ja ohjausta varten, kun taas digitaalinen kaksonen integroi eri lähteistä saatua dataa laitteen koko elinkaaren ajalta kokonaisvaltaista analysointia ja optimointia varten.

MES tarjoaa reaaliaikaista näkyvyyttä ja seurannan välitöntä päätöksentekoa varten, kun taas digitaalinen kaksonen hyödyntää reaaliaikaisia ja historiallisia tietoja reaaliaikaisen näkymän lisäksi myös tulevien skenaarioiden analysointia ja optimointia varten.

Mikä on MRP?

MRP-järjestelmä (MRP, Material Requirement Planning), on tuotannon suunnittelu-, aikataulutus- ja varastonhallintajärjestelmä, jota käytetään tuotannossa tarvittavien materiaalien varaston hallintaan ja säätelyyn. Se keskittyy analysoimaan kysyntää, ottamaan huomioon materiaaliluettelon ja laatimaan suunnitelman materiaalien hankkimiseksi tai tuottamiseksi oikea-aikaisesti, jotta tuotanto pysyy tehokkaasti aikataulussa.

MRP:n fokus on lähiajan suunnittelussa, digitaalinen kaksonen on erinomainen myös tulevaisuuden tulosten ennustamisessa

MRP keskittyy nykyhetken ja lähiajan suunnitteluun, kun taas digitaalinen kaksonen on tulevaisuuteen suuntautunut ja mahdollistaa ennakoinnin ja optimoinnin.

MRP perustuu materiaalivaatimusten osalta historiallisiin ja ennustettuihin tietoihin, kun taas digitaalinen kaksonen käyttää reaaliaikaista dataa fyysisen laitteen käyttäytymisen ja suorituskyvyn seuraamiseen, optimointiin ja analysointiin.

MRP:tä sovelletaan ensisijaisesti valmistuksen ja tuotannon suunnitteluun, digitaalista kaksosta voi soveltaa myös laajemmin teollisuuden eri toimialoilla, sillä se optimoi laitteiden, ympäristöjen ja prosessien suorituskykyä koko elinkaaren ajan.

Tulevaisuudessa digitaalinen kaksonen optimoi teollisuusjärjestelmien käyttöä

Digitaalisesta kaksosesta on tulossa vauhdilla tärkeä osa teollisuuden päivittäisjohtamista. Voimme siis odottaa vielä isompia kehitysharppauksia ja tosielämän esimerkkejä siitä, kuinka digitaalinen kaksonen sijoittuu ERP-, MES- ja MRP-järjestelmien rinnalle – ja kuinka se saattaa jopa olla ratkaiseva osa näiden työkalujen todellista liiketoiminta-arvoa. Esimerkiksi ERP-järjestelmät ovat useimmiten monimutkaisia tietokeskittymiä, mikä edellyttää, että työntekijöille tarjotaan laajaa koulutusta ja jatkuvaa tukea, jotta he voivat käyttää järjestelmää tehokkaasti. Näkemällä digitaalisen kaksosen kautta reaaliaikaisen kokonaisuuden ja vain oman roolin kannalta tarvittavan datan, yritys voi säästää arvokasta aikaa ja resursseja.

Integroimalla ERP-, MES- ja MRP-järjestelmän digitaalisen kaksosen kanssa voit luoda saumattoman ja tehokkaan työnkulun, joka maksimoi tuottavuuden ja helpottaa päivittäisjohtamisen arkea luomalla selkeän, luotettavan kokonaiskuvan tuotantosi tärkeimmistä seurantakohteista missä ja milloin vain.

Jos haluat kuulla lisää valmistus- ja prosessiteollisuudelle kehitetystä Digital Twin -ratkaisustamme, laita meille viestiä, niin otamme sinuun yhteyttä!

Scroll to Top