Datan visualisointi mahdollistaa kustannussäästöt ja tuotannon prosessien seuraamisen reaaliajassa Snellmanilla

Uudistukseen kuului myös siirtyminen viivakoodeista RFID-teknologiaan. ”Tavoitteena oli saada tuotannosta aikaisempaa tarkempi seuranta ja oikea data, mihin voi luottaa. Luotettavan datan pohjalta voidaan kehittää tuotannon prosesseja ja saada kustannussäästöjä”, kertoo järjestelmäasiantuntija Guy Enkvist Snellmanilta.

Jotta tuotantojärjestelmän data saataisiin myös henkilöstön hyödynnettäväksi reaaliajassa, se päätettiin visualisoida. Näin käynnistyi yhteistyö Process Geniuksen kanssa. Snellmanin Pietarsaaren ja Keravan tuotantolaitosten visualisointi toteutettiin 3D Digital Twin -sovelluksen avulla. Sovellus on parhaimmillaan fyysisen tehtaan identtinen virtuaalinen kopio, joka kerää ja visualisoi informaatiota olemassa olevista laitteista ja järjestelmistä. Sen käyttöönotto ei edellytä tuotannon seurantajärjestelmän uudistamista tai muita uusia järjestelmähankintoja.

Tuotantojärjestelmän käyttöönoton jälkeen visualisoitiin ensimmäiseksi linjakohtaiset mittarit. Niiden avulla päästiin seuraamaan tuotantolinjan toimintoja reaaliajassa.

Kypsymisprosessi reaaliajassa näkyvillä – hävikki minimiin

Ajan myötä yhdeksi hyödylliseksi ominaisuudeksi on vähän yllättäenkin muodostunut kypsymisprosessin valvonta. Jos tuote seisoo linjastolla liian kauan, siitä tulee hävikkiä. ”Kypsytysosastolla jokaisessa uunissa ja linjassa rekisteröidään sisään ja ulos tuleva liikenne. Seuraamme esimerkiksi, milloin tuote on mennyt uuniin ja milloin otettu pois jäähdytykseen. Tuotteiden pitää jäähtyä tiettyyn pisteeseen tietyssä ajassa, se on osa laadunvalvontaa”, Enkvist kertoo.

”Käytännössä näemme reaaliajassa yhdeksän uunia ja kuusi jäähdytystunnelia, ja visuaalisen tiedon avulla valvotaan, etteivät tuotteet jää odottamaan pidemmäksi aikaa kuin pitäisi”, Enkvist tarkentaa. Aiemmin tällainen prosessinvalvonta on ollut keittäjän vastuulla. Systemaattisella visuaalisella seurannalla prosessin laatua on saatu aiempaa paremmaksi.

Lisäksi päätettiin hyödyntää info-tv-järjestelmää, jonka avulla reaaliaikainen tieto eri kohteista saadaan paremmin kaikkien nähtäville tuotannossa. Näin henkilöstöllä on mahdollisuus reagoida nopeammin tuotannon poikkeamiin.

Vaikutus tuotantoputken katkoksiin mitataan euroissa

Jos liikkeelle lähdettiin pakkauslinjojen ja tuotantoprosessin visualisoinnista, on nykyisin tuotannossa entistä laajempi osa mittauksen ja visualisoinnin piirissä. Kaikki voidaan visualisoida, mutta on erityisen tärkeää löytää ne asiat, joiden seurannasta on todella hyötyä tuotannossa. Esimerkiksi tuoteturvallisuuden kannalta tärkeät tuotantotilojen lämpötilat ja hygienia-alueet on otettu mukaan visualisointiin uusina ominaisuuksina tänä vuonna.

Snellmanin tuotantoprosessin controller Filip Sundströmin mukaan digitaalisen kaksosen suurin etu on, että tuotannossa nähdään, kuinka edeltävä ja seuraava vaihe linjaston muilla linjoilla menevät, ja erilaisiin poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. Jos leikkaamo seisoo tuotantoputken katkoksen takia, tämä maksaa isoja summia jo yhdessä minuutissa. Reaaliaikaisen tilannekuvan avulla voidaan välttää hyvin suuri osa tällaisista tilanteista.

Projektiryhmässä on ollut myös ajatuksia visualisoida tuotantoprosessi alusta loppuun. Tämä vaatii Enkvistin mukaan vielä totuttelua ajatukseen, että 3D-kuvaa onkin mahdollista käyttää nykyistä enemmän.

Varastotilojen visualisointi mahdollistaa elintarvikkeiden oikea-aikaisen käytön

Seuraavaksi Snellmanin projektiryhmässä pohdittiin, millaisia konkreettisia hyötyjä varastotilojen visualisoinnilla voitaisiin saavuttaa. Varastoja kun on käytössä yli 10 kappaletta, ja lisääkin on suunnitteilla. Ratkaisuksi nousi Process Geniuksen uudistunut Genius Core™ -alusta, joka toisi varastojen visualisointiin uusia mahdollisuuksia. Reaaliaikaisen tilannekuvan ja viimeiseen käyttöpäivään perustuvan ”liikennevalovisualisoinnin” avulla voitaisiin varmistaa, ettei elintarvikkeita ja raaka-aineita pääse vanhenemaan, ja siten vähentää hävikkiä.

Varastotilojen visualisointi otettiin ensin käyttöön Snellmanin lihanjalostamossa Pietarsaaressa. Ominaisuuden saaman positiivisen vastaanoton myötä visualisointia päätettiin laajentaa myös Snellmanin Kokkikartanoon Keravalle. Jatkokehitystäkin on jo suunnitteilla, ja varasto-ominaisuuden päivitetyn version käyttöönotto valmistuu alkusyksystä 2021. ”Snellmanilla odotetaan mielenkiinnolla, millaisia euromääräisiä vaikutuksia on mahdollista saavuttaa”, Enkvist kertoo toiveikkaana. ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Process Genius Oy:n kanssa. Olemme saaneet juuri sitä, mitä tarvitsimme.” Myös me Process Geniuksella koemme, että aina mukava tehdä yhteistyötä uuden teknologian mahdollisuudet ymmärtävän, kehittämismyönteisen kumppanin kanssa.


Snellman-konserni on pietarsaarelainen elintarvikealan konserni, johon kuuluu emoyhtiön Oy Snellman Ab:n lisäksi Keravalla valmisruokaa valmistava Snellmanin Kokkikartano Oy, sekä Snellimanin lihajalostus Oy.

Process Genius on vuonna 2012 perustettu joensuulainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa menestyksekkään yhdistelmän 3D-visualisointia ja teollista osaamista.

Elintarviketeollisuudelle suunnattu Process Geniuksen Genius Core™ 3D Digital Twin -alusta mahdollistaa kokonaisuutena tuoteturvallisuuden ja jäljitettävyyden vaatimusten kohtaamisen. Asiakkaamme ovat saaneet todennettua kilpailuetua tuotannon tehostamisessa ja reaktionopeudessa. Lisäksi ennakoivan kunnossapidon ja ajantasaisten huoltojen avulla voidaan saavuttaa merkittäviäkin säästöjä.

Kaikki tarvitsemasi tieto yhdellä vilkaisulla. Yksi alusta.

Haluatko tietää lisää ratkaisustamme toimialallesi? Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Scroll to Top