Päivittäis­johtamisen prosessit uudelle tasolle – Konecranes Smart Factory

Eurometalli 28.10.2021:

Konecranes Smart Factory vie päivittäisjohtamisen prosessit uudelle tasolle

Konecranes Smart Factory on fyysisestä tehtaasta tehty tarkka kolmiulotteinen digitaalinen kopio ja mallinnus (Digital Twin), jolla tehtaan reaaliaikaisia toimintoja ja prosesseja voidaan tarkastella selaimelta tai mobiililaitteelta. Teknologiakumppani Process Genius Oy:n kanssa toteutettu Smart Factory kerää alustaan tärkeää dataa eri ohjelmisto-, laite- ja anturirajapinnoista ja välittää tilannekuvan, mikä on saatavilla 24/7 tehtaan tuotannosta ja kunnossapidosta. Visuaalisesta mallista käyttäjä saa yhdellä silmäyksellä keskeisen tiedon tuotannon ja kunnossapidon tilanteesta. Smart Factory -älytehdasratkaisu tehostaa monin tavoin tietojen vaihtoa niin oman henkilöstön kuin ­asiakkaiden, palvelutoimittajien ja kumppaneiden kesken.

Päivittäisjohtamiseen tarvitaan mahdollisimman reaaliaikaista tietoa

Konecranesilla oli seurattu työstökonemaailmaa lähes 25 vuotta, ja näkyvissä oli selkeä muutos siinä, mitä asiakkaat yrityksen kokoon katsomatta halusivat palveluntoimittajilta. Viime vuosina oli noussut esille toistuvasti myös kysymyksiä, joissa oli tiedusteltu: ”Kuinka voitaisiin visualisoida tuotantoa?” tai ”Kuinka digitalisaatio näkyy Konecranesilla?”

Kunnossapito ei ole enää sitä, että kerran vuodessa huolletaan koneet ja väliajat korjaillaan. Suomessa on koneita monessa ikäluokassa ja niiden statusta halutaan seurata paikasta riippumatta. Päivittäisjohtamiseen tarvitaan mahdollisimman reaaliaikaista tietoa oman pajansa pulssista.

Konepajojen on kehityttävä, kun ohjelmistot ja koneet kehittyvät. Laitteet tuottavat paljon dataa, ja datalähteitä voi olla useita samassa tehtaassa. Konecranes selvitti projektin alkuvaiheilla asiakkailtaan, onko heillä minkälaisia järjestelmiä kaiken tämän datan hyödyntämiseksi, ja miten he pystyvät käyttämään dataa liiketoiminnassaan.

Selvisi, ettei kenelläkään ollut käytössä vain yhtä systeemiä, vaan kaikki joutuvat käyttämään lukuisia eri järjestelmiä kerätäkseen tiedon siitä, mitä tapahtuu omassa laitoksessa. Lisäksi tehtaan eri tasoilla oli paljon eriäviä tarpeita. Myös erilaisia Digital Twinejä oli jo käytössä sekä erilaisia portaaleita, mutta kokonaiskuvaa ei ollut kenelläkään saatavilla yhdestä paikkaa.

”Tänä päivänä on erittäin tärkeää kerätä tuotannon koneista ja laitteista saatavaa dataa. Se antaa avaimet tutkia tuotantoa uusin menetelmin esim. tekoälyn avustamana. Näen, että kerätty data ja sen tuoman informaation hyödyntäminen mahdollistaa toimintojen tehostamisen ja sen avulla voidaan saavuttaa kilpailuetua markkinoilla.”
Pasi Jalava, Sales Manager, Industrial Service, Konecranes

Tuotannon ja kunnossapidon toiminnot reaaliajassa 3D Digital Twin -alustassa

Konecranes Smart Factory on älytehdasalustaan koottu palvelukokonaisuus, joka auttaa johtamaan tuotannon ja kunnossapidon päivittäistä toimintaa helposti ja tehokkaasti. Tuotannon näkökulmasta saadaan tärkeää tietoa koneiden pysähdyksistä ja niiden kestoista. Kokonaistehokkuuden kannalta on tärkeää pureutua suuriin tuotantokatkoihin ja niiden aiheuttajiin. Esimerkiksi näitä ovat laitteen toimintahäiriö, konerikko, asetusten määrittäminen, mittaukset, käyttäjäkunnossapito, materiaalin puute tai logistiikkaongelmat. Tavoite on päästä hyödyntämään datavirtaa tehokkaasti tuotantolaitoksessa, jossa päivittäistä tekemistä voidaan johtaa saatavan datan avulla.

Process Genius Oy:n toimitusjohtaja Jani Akkilan mukaan Konecranes ja Process Genius ovat tuoneet markkinoille digitalisuuden ja substanssin yhdistelmän, jota ei ole aiemmin toteutettu. Process Genius on systemaattisesti kehittänyt Digital Twin -alustaansa, jota Konecranes on substanssiosaajana kokemuksellaan rikastanut.

Konecranes on tuonut alustan kehitykseen aidon ja viimeisimmän kokemuksen. Konecranes Smart Factory sovelluksessa yhdistyy tehokas kunnossapito ja tuotanto viimeisimpään 3D Digital Twin -alustaan.
Jani Akkila, toimitusjohtaja, Process Genius

Tuottavuus on lisääntynyt puolen vuoden seurantajaksolla merkittävästi

”Ajantasainen tuotannon ja kunnossapidon tilannekuva on mahdollistanut Konecranesin Hyvinkään tehtaalla tuotannon johtamisen faktapohjaisesti. Sovelluksesta on saatu operatiivisessa käytössä hyviä tuloksia, ja tuottavuus on lisääntynyt puolen vuoden seurantajaksolla merkittävästi”, kertoo Konecranesin komponenttitehtaan tehdaspäällikkö Tuomas Patanen.

”Sovelluksen avulla on päästy kiinni myös hukkatunteihin. Käytännössä hukkatunteja kertyi esimerkiksi asetusajoista, odottamisista, pienistä hälytyksistä ja muista tuotantoa häiritsevistä seikoista. Nykyään päästään kiinni siihen, mistä hukkatunnit syntyvät ja pystymme mahdollisuuksien mukaan lyhentämään hukkajaksoja ja tekemään parannuksia prosesseihin”, selventää Patanen.

Käyttöaste on koneilla noussut merkittävästi, sovelluksen avulla pystymme validoimaan, ovatko työn tekemiseen suunnitellut tunnit kohdallaan. Konecranes Smart Factory mahdollistaa paremman tehtaan monitoroinnin, ja saamme helposti selville mitä tehtaassa tapahtuu. Näin pystymme reagoimaan nopeammin esimerkiksi, siihen miksi kone on seisahtunut. Parasta on se, että sovellus on käytettävissä esimerkiksi puhelimessa, joka mahdollista etävalvonnan täysin eri tavalla kuin mihin on totuttu.
Tuomas Patanen, komponenttitehtaan tehdaspäällikkö, Konecranes

Kaikki tarvitsemasi tieto yhdellä vilkaisulla. Yksi alusta.

Haluatko tietää lisää ratkaisustamme toimialallesi? Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Scroll to Top