Työntekijöiden resurssien kohdentaminen tärkeimpään Digital Twinin avulla

Haaste

Taloudellisen epävarmuuden aikana yritykset joutuvat usein tekemään vaikeita päätöksiä kustannusten vähentämisessä ja resurssien kohdentamisessa – ja samalla paineet parantaa yrityksen asemaa markkinoilla kasvavat entisestään. Valmistajilla ei ole varaa minkäänlaisiin ongelmiin, jotka voisivat häiritä tuottavuutta, kun odotukset ovat näin korkealla ja markkinatilanne on vaikea.

Haastavina aikoina investoiminen älykkäisiin teollisuusteknologioihin, kuten digitaalisiin kaksosiin, osoittautuu usein älykkääksi korjausliikkeeksi, jonka avulla yritykset voivat selviytyä tilanteesta jopa vahvempina kuin epävarmuutta edeltäneinä aikoina vain yhden järjestelmän avulla.

Ratkaisu

Hyödyntämällä kehittyneitä teknologioita, kuten OPC UA:ta, data-analytiikkaa ja esineiden internetiä (IoT), Genius Core™ 3D Digital Twin -alusta tarjoaa valmistavan teollisuuden toimijoille merkittäviä etuja, jotka ylittävät pelkät kustannussäästöt.

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi 3D Digital Twin on yritykselle ratkaisevan tärkeä taantuman aikana, on sen kyky virtaviivaistaa toimintoja. Perinteiset tarkastus- ja huoltomenetelmät voivat olla aikaa vieviä, tehottomia ja kalliita. Genius Core™:n avulla yritys kerää ja hallitsee nyt reaaliaikaista dataa jo olemassa olevista datalähteistä – sekä OPC UA:sta että muista fyysisiin koneisiin upotetuista antureista – ja voi analysoida sitä saadakseen arvokasta tietoa.

OPC UA on monialustainen, avoimen lähdekoodin teollisuusautomaatio- ja tiedonsiirtostandardi, joka mahdollistaa tiedonsiirron antureista pilvisovelluksiin. Lue lisää: Usein kysytyt kysymykset OPC UA:sta.

Tämän reaaliaikaisen palautesilmukan avulla yritys voi tunnistaa ja käsitellä mahdollisia ongelmia ennen kuin niistä tulee kalliita ongelmia. Tämä minimoi tehokkaasti huoltoseisokkiaikoja sekä auttaa optimoimaan huoltoaikatauluja ja maksimoimaan koneiston suorituskyvyn.

3D digitaaliset kaksoset tarjoavat mahdollisuuden vähentää merkittävästi kustannuksia eri liiketoiminnoissa. Luomalla virtuaalisia malleja tuotantolinjastoista yritykset voivat tunnistaa tehottomuuden, pullonkaulat ja parannusalueet. Tämä mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon ja prosessien optimoinnin hukan vähentämiseksi, resurssien käytön tehostamiseksi ja toiminnan yleisen tehokkuuden lisäämiseksi. Viime kädessä nämä kustannussäästöt voivat auttaa yrityksiä selviytymään vaikeista taloudellisista tilanteista ja säilyttämään samalla taloudellisen terveytensä.

Genius Core™:n ensisijainen hyöty yritykselle on sen mahdollisuus lisätä työntekijöiden tuottavuutta. Tarjoamalla työntekijöille pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin ja ennusteisiin yritys voi antaa työntekijöilleen mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja ryhtyä ennakoiviin toimiin välittömästi. Esimerkiksi tarkkailemalla ja analysoimalla tuotantolinjan dataa Genius Core™:n avulla työntekijät voivat nopeasti tunnistaa ongelmat, korjata vikoja ja toteuttaa korjaavia toimenpiteitä nopeasti. Tämä ei ainoastaan minimoi häiriöitä, vaan myös auttaa työntekijöitä, jotta he voivat keskittyä olennaisiin tehtäviin ja edistää tehokkaasti yrityksen menestystä.

Lopputulos

Digitaaliseen kaksoseen sijoittaminen ei ole vain taantumasta selviytymistä, vaan yrityksesi pitkän aikavälin menestyksen varmistamista. Ottamalla käyttöön 3D Digital Twinin, myös sinun yrityksesi on mahdollista saada lähes välitön kilpailuetu ja pysyä ajan hermolla.

Kaikki tarvitsemasi tieto yhdellä vilkaisulla. Yksi alusta.

Haluatko tietää lisää ratkaisustamme toimialallesi? Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!

Scroll to Top