Digital Twin helpottaa tehtaan omavalvontaa

Haaste Omavalvonnan on oltava tarkkaa, jotta pilaantuneita tuotteita ei lähde markkinoille. Valvottavia linjastoja on useita ja eri tuotteilla on eri kriteereitä, kuten jäähtymisaikoja, -pisteitä ja kypsymislämpötiloja. Oikeista lämpötiloista ja ajoituksista vastaa vuorossa oleva keittäjä, joten inhimillisiä virheitä sattuu helposti ja hävikki on ajoittain suurta. Toisinaan tuotteiden valmistusprosessi pysähtyy seuraavan linjaston varattuna olemiseen tai muihin poikkeamiin, […]

Digital Twin helpottaa tehtaan omavalvontaa Read More »

Digital Twin mahdollistaa tarkemman seurannan ja luotettavan datan visualisoinnin

Haaste Tuotantoprosessit ja kustannussäästöt korreloivat vahvasti keskenään. Kumpaankaan näistä ei voi kuitenkaan vaikuttaa tietämättä tehtaan tai linjaston kokonaiskuvaa. Vaikutusmahdollisuus kaikkiin näihin osa-alueisiin on tehtaan toiminnan kannalta tärkeää. Haastavaa on löytää palveluntarjoajaa tämän mahdollistamiseksi reaaliajassa. Ratkaisu 3D Digitaalisen kaksosen avulla saadaan kokonaisnäkymä tehtaasta vaivattomasti tietoon 24/7 reaaliaikaisena. Alusta kerää tietoa jo olemassa olevista laitteista ja järjestelmistä,

Digital Twin mahdollistaa tarkemman seurannan ja luotettavan datan visualisoinnin Read More »

Digital Twin mahdollisti tuotantovirheiden minimoinnin

Haaste Alan koneisto on huipputeknologiaa ja laadukkaiden tuotteiden valmistaminen on iso kustannuserä. Koneiden tuotantovaiheessa työskentely on hidasta, sillä virheetön työ on erityisen tärkeää. Suunnitteluvirheitä voi sattua kuitenkin kaikille, mutta ne usein huomataan vasta tuotteen ollessa valmis. Ratkaisu Genius Core™ -alustalla tuotantoon menevät koneet voidaan mallintaa etukäteen. Mallinnuksesta voidaan tarkastella koneen liikeratoja ja toimivuutta sekä ehkäistä

Digital Twin mahdollisti tuotantovirheiden minimoinnin Read More »

Digital Twin työkaluna on tehostanut myyntiä

Haaste Pandemian myötä myyntityö koki muutoksia ja kasvotusten tapaaminen ei ole enää niin yleistä. Isojen investointien teko pääasiallisesti vaatii kuitenkin tuotteen näkemistä ja hyötyjen sisäistämistä. Myöskään erilaisia tapahtumia tai messuja ei enää järjestetty, jossa koneiden esittely olisi ollut mahdollista. Muita tapoja koneiden esittelylle ei ole vielä käytössä. Ratkaisu 3D Digitaalisen kaksosen avulla koneiden mallintaminen onnistuu

Digital Twin työkaluna on tehostanut myyntiä Read More »

Digital Twin vähentää hukkatuntien määrää jopa 80%

Haaste Hukkatunteja on vaikea kontrolloida ilman kokonaiskuvaa tehtaasta tai koneiden toiminnasta. Pienet asiat kuten; odottelu, hälytykset ja asetusajat häiritsevät tuotantoa ja synnyttävät yhteenlaskettuna merkittävän määrän hukkatunteja. Ratkaisu Genius Core™ -alustalla pääset käsiksi tuotannon prosesseihin ja hukkatunteihin. Alustasta näet visuaalisesti 24/7 reaaliaikaisen kokonaiskuvan tehtaasta ja yksittäisistä tuotantoprosesseista. Aikaisemmin hukkatunteja aiheuttaneet huollot, hälytykset ja asetusajat ovat nyt

Digital Twin vähentää hukkatuntien määrää jopa 80% Read More »

Digital Twinillä saatava kokonaiskuva koneiden käyttöasteesta ja optimaalisesta käytöstä synnyttää merkittäviä säästöjä ja tehostaa tuotantoa

Haaste Koneista saatavaa tietoa on paljon ja useissa eri järjestelmissä. Tiedon käyttömahdollisuudet tuovat haasteita, sillä tietoa ei ole koostettu helposti luettavaan muotoon ja usein esimerkiksi koneiden seisotusajat ovat pitkiä. Tietoa kokonaiskapasiteetin käytöstä ei ole ja huoltojen ennakointi on mahdotonta. Äkilliset koneiden hajoamiset aiheuttaa merkittäviä kuluja ja vähentää tuotannon tehokkuutta. Ratkaisu Genius Core™ -alusta kytkeytyy kaikkiin

Digital Twinillä saatava kokonaiskuva koneiden käyttöasteesta ja optimaalisesta käytöstä synnyttää merkittäviä säästöjä ja tehostaa tuotantoa Read More »

Digital Twinillä tehtävä etäopastus säästää aikaa

Haaste Tehtaita on monia ja uusien ihmisten opastus kohteisiin vie paljon aikaa. Oli sitten kyseessä tarkastaja, uusi työntekijä tai laitteiden korjaaja, on hyvin mahdollista, ettei henkilö ole koskaan ennen käynyt tehdasalueella. Sokkeloisessa tehtaassa työaikaa voi kulua paljonkin oikeaa kohdetta tai laitetta etsiessä. Perehdyksen jälkeenkin tilat voivat olla epäselkeät, eivätkä jää kerralla muistiin, jolloin kierros pitää

Digital Twinillä tehtävä etäopastus säästää aikaa Read More »

Hallitse turvallisuusohjeita ja -ilmoituksia, laatudokumentteja ja tuotantoon liittyviä dokumentteja helposti Digital Twinillä

Haaste Dokumentointia tehdään mm. koneiden käytöstä, palavereista, turvallisuusohjeista ja -ilmoituksista, laatuvaatimuksista ja muista tuotantoon liittyvistä asioista. Välillä yksittäistä tietoa tarvitaan jonkin asian ratkaisemiseksi ja tiedon löytäminen kestää kauan. Esimerkiksi reklamaatiotilanteessa syytä siihen, miksi tuote on viallinen, ei tiedetä, sillä dokumentaatiota esimerkiksi olosuhdetiedoista ei ole kirjattu ylös. Ratkaisu Process Geniuksen Genius Core™ -alustalla kaikki dokumentointi on

Hallitse turvallisuusohjeita ja -ilmoituksia, laatudokumentteja ja tuotantoon liittyviä dokumentteja helposti Digital Twinillä Read More »

Henkilöstö- ja vierailijaviihtyvyys uudelle tasolle Digital Twinillä

Haaste Toimitilojen käyttö ei ollut ennen koronapandemiaa korkealle prioriositu asia. Pandemian myötä työpisteiden hygienia, turvavälit ja viihtyvyys nousivat tärkeäksi. Ideoita mahdollisista elämää helpottavista ominaisuuksista on paljon, mutta toteuttajaa niille on vaikea löytää. Toimitilojen käytön optimointia parantaisi mm. kartat toimitiloista ja työskentelytilojen varauksien näkeminen etukäteen. Ratkaisu Genius Core™ -alustaan saadaan rakennettua juuri ne ominaisuudet, joita asiakas

Henkilöstö- ja vierailijaviihtyvyys uudelle tasolle Digital Twinillä Read More »

Huoltotilanteisiin perehtyminen ennakkoon onnistuu helposti Digital Twinillä

Haaste Perehdytys koneiden käyttöön ja huoltoon on usein ongelmallista. Huoltohenkilökunta ei ole tehtaan vakinaista henkilökuntaa, eikä henkilö ole välttämättä käynyt kyseisessä tehtaassa koskaan aiemmin. Koneen sijainti, korjaukseen tarvittavat osat ja koneen käyttö ovat perusta, joka olisi hyvä olla jo ennakkoon tiedossa. Informaatiota on kuitenkin vaikea kertoa ilman koneen luokse menoa. Usein huoltaja joutuu vielä lähtemään

Huoltotilanteisiin perehtyminen ennakkoon onnistuu helposti Digital Twinillä Read More »

Scroll to Top