Kaikki tarpeellinen data nähtäviin yhdellä silmäyksellä

Haaste Yhdessä tehtaassa on kymmeniä, ellei satoja järjestelmiä ja ohjelmia. Konsernista puhuttaessa tuotantolaitoksia ja tehtaita on satoja ja datan määrä käsittämättömän suuri. Turvallisuusilmoitukset, työn tehokkuus, koneiden kokonaiskapasiteetti ja -huolto, dokumentointi, tuotanto olosuhteet ja muu päivittäinen toiminnanohjaus ovat vain murto-osa asioista, joita tulee päivittäin miettiä tehdaskohtaisesti. Kaikkien näiden asioiden hoitaminen edellyttää kokonaiskuvaa, jota ei pelkästä datasta […]

Kaikki tarpeellinen data nähtäviin yhdellä silmäyksellä Read More »

Koko tuotantoprosessi selkeäksi Digital Twinillä

Haaste Päivittäinen toiminnanjohtaminen on haastavaa, sillä tehtaita on useita ja huomioitavia muuttujia monia. Tärkeät tiedot eivät ole koostettu helposti nähtäville ja järkevien päätösten organisointi ja tekeminen vie paljon aikaa. Vastaan on tullut usein tilanteita, joissa tiedetään mitä tapahtuu, mutta syytä sille ei tiedetä. Ratkaisu Genius Core™ -alustan avulla yksittäiset tehtaat voidaan yhdistää yhteen alustaan. Kokonaiskuva

Koko tuotantoprosessi selkeäksi Digital Twinillä Read More »

Koneiden käyttöasteiden tehostus Digital Twinin turvin

Haaste Paljon papereita, laskentataulukoita ja huono ymmärrys keskeisistä suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä. Kokonaiskuva tuotantolinjasta ei ollut tiedossa ja hallitsemattomat tuotannon pysähdykset vaikuttivat negatiivisesti. Reaaliaikaista dataa ei ollut käytettävissä korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja niiden tehokkuuden seuraamiseksi. Ratkaisu Genius Core™ -alustan avulla asiakas sai OEE-mittareiden suunnittelun koko tuotantolaitokseensa. Asiakkaalla on nyt käytössään koko tehdas kätevässä 3D-mallinnusnäkymässä, jossa näkyy

Koneiden käyttöasteiden tehostus Digital Twinin turvin Read More »

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat näkyväksi Digital Twinillä

Haaste Alan kilpailu kasvaa jatkuvasti ja projekteja täytyy ottaa laajalla skaalalla sisään. Tämä tarkoittaa useita tuotannon vaiheita ja todella paljon dataa eri järjestelmissä. Kiireisinä aikoina laatu- ja aikataululupaukset ovat haastavia pitää, sillä niin tehtaan johtajien kuin myyjienkin on hankala hahmottaa kokonaiskuva tuotannosta ja tehtaasta. Ratkaisu Genius Core™ -alustan avulla kokonaiskuva tehtaasta ja sen tuotannosta on

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat näkyväksi Digital Twinillä Read More »

Olosuhdetiedot ovat helposti nähtävissä ja ymmärrettävissä Digital Twinillä

Haaste Laadukkaan tuotteen valmistus edellyttää tarkasti ylläpidettyjä olosuhteita. Lämpötila, ilmanpaine ja ilmankosteus ovat merkittävässä asemassa ja pienetkin muutokset saattavat vaikuttaa lopputuotteen laatuun ja kestävyyteen. Näiden olosuhteiden tarkkailu vie valtavasti aikaa ja muutokset usein huomataan siinä vaiheessa, kun tuotantoerä on valmis tai kuluttajalla jo käytössä. Reklamaatio tilanteessa ei ole keinoa varmistaa tuotanto-olosuhteita. Ratkaisu Genius Core™ -alustaan

Olosuhdetiedot ovat helposti nähtävissä ja ymmärrettävissä Digital Twinillä Read More »

Optimaalinen sähkönkulutus saavutetaan näkemällä kokonaiskuva ja kustannukset

Haaste Sähkönkulutus on yksi suurimmista kuluista tehtaassa. Konekohtaisen sähkönkulutuksen selvittäminen vie paljon aikaa ja resursseja, puhumattakaan kulutuksesta per valmistettava tuote. Tämä olisi oleellinen tieto tietää, sillä siten saadaan selville hiilijalanjälki. Ilman tietoa hiilijalanjäljestä, osallistuminen joidenkin isompien urakoiden kilpailutukseen ei onnistu. Ratkaisu Genius Core™ -alustalta nähdään visuaalisesti reaaliaikainen tieto sähkönkulutuksesta kone- tai tuotekohtaisesti. Virranmittauksen ansiosta tehdaskohtainen

Optimaalinen sähkönkulutus saavutetaan näkemällä kokonaiskuva ja kustannukset Read More »

Organisoitu varastonhallinta Digital Twinillä

Haaste Suurista varastotiloista on hankala pysyä kartalla. Työaikaa menee hukkaan käydessä läpi laatikoita, lavoja ja niiden sisältöjä. Lavoja usein siirrellään paikasta toiseen, joka johtaa lisätilauksiin, kun ei tiedetä, onko tarvittavia työkaluja ja materiaaleja vielä jäljellä. Myöhemmin löydetään tarvitut materiaalit toisesta sijainnista, eikä niitä enää tarvita tai ne ovat vanhentuneita.  Ratkaisu Process Geniuksen 3D Digitaalisen kaksosen

Organisoitu varastonhallinta Digital Twinillä Read More »

Sujuvampaa työskentelyä visuaalisen kokonaiskuvan avulla

Haaste Turvallisuus ja kierrätys ovat isoja teemoja valmistavassa teollisuudessa. Kumpaakin aihealuetta säännöstelemään on tehty useita säännöksiä ja lakeja. Tehtaan sisällä näistä muodostuvaa kokonaiskuvaa on hankala havainnollistaa ja henkilöstön voi olla hankala tarvittaessa suunnata lähimmälle turvallisuus- tai kierrätyspisteelle. Myös tarkastajien täytyy aina kiertää koko tehdas läpi tietääkseen kaiken olevan ajantasalla ja kunnossa. Ratkaisu Genius Core™ -alustan

Sujuvampaa työskentelyä visuaalisen kokonaiskuvan avulla Read More »

Tietojen käsittely ja analysointi haltuun Digital Twinillä

Haaste Eräässä asiakasyrityksessämme suuret tuontantokoneet toimivat viallisesti tai jopa sammuivat väärin useiden päivien ajan. Yrityksellä ei ollut yhtenäistä automatisoitua järjestelmää ja reaaliaikaista dataa tuotantolaitteiden tilan seurantaan ja aikataulujen optimointiin. Ratkaisu Genius Core™ -alustan avulla asiakas havaitsi, että useat koneet olivat valmiustilassa yli viisi tuntia ilman jatkuvaa aktiivista tuotantoa systemaattisesti yövuorojen jälkeen. Valmiustilassa yksi kone kulutti

Tietojen käsittely ja analysointi haltuun Digital Twinillä Read More »

Tuotekehitys tehokkaaksi Digital Twinillä

Haaste Tuotekehitys ja jatkuva kehittyminen on tärkeää. Valmistavassa teollisuudessa prosessi on kuitenkin hidas, sillä tuotetta ei voi muuttaa paljoa kerrallaan tietämättä toimivatko liikeradat ja muut ominaisuudet. Ratkaisu Genius Core™ -alustaan voidaan mallintaa reaalimaailmaa vastaava tuote visuaalisesti nähtäville 24/7. Alustan avulla nähdään liikeradat ja tuotekohtaiset ominaisuudet. Suunnitteluvirheet on helppo eliminoida 3D mallin avulla. Lopputulos Tuotekehitys on

Tuotekehitys tehokkaaksi Digital Twinillä Read More »

Scroll to Top