Digital Twin vähentää hukkatuntien määrää jopa 80%

Haaste Hukkatunteja on vaikea kontrolloida ilman kokonaiskuvaa tehtaasta tai koneiden toiminnasta. Pienet asiat kuten; odottelu, hälytykset ja asetusajat häiritsevät tuotantoa ja synnyttävät yhteenlaskettuna merkittävän määrän hukkatunteja. Ratkaisu Genius Core™ -alustalla pääset käsiksi tuotannon prosesseihin ja hukkatunteihin. Alustasta näet visuaalisesti 24/7 reaaliaikaisen kokonaiskuvan tehtaasta ja yksittäisistä tuotantoprosesseista. Aikaisemmin hukkatunteja aiheuttaneet huollot, hälytykset ja asetusajat ovat nyt […]

Digital Twin vähentää hukkatuntien määrää jopa 80% Read More »

Digital Twinillä saatava kokonaiskuva koneiden käyttöasteesta ja optimaalisesta käytöstä synnyttää merkittäviä säästöjä ja tehostaa tuotantoa

Haaste Koneista saatavaa tietoa on paljon ja useissa eri järjestelmissä. Tiedon käyttömahdollisuudet tuovat haasteita, sillä tietoa ei ole koostettu helposti luettavaan muotoon ja usein esimerkiksi koneiden seisotusajat ovat pitkiä. Tietoa kokonaiskapasiteetin käytöstä ei ole ja huoltojen ennakointi on mahdotonta. Äkilliset koneiden hajoamiset aiheuttaa merkittäviä kuluja ja vähentää tuotannon tehokkuutta. Ratkaisu Genius Core™ -alusta kytkeytyy kaikkiin

Digital Twinillä saatava kokonaiskuva koneiden käyttöasteesta ja optimaalisesta käytöstä synnyttää merkittäviä säästöjä ja tehostaa tuotantoa Read More »

Digital Twinillä tehtävä etäopastus säästää aikaa

Haaste Tehtaita on monia ja uusien ihmisten opastus kohteisiin vie paljon aikaa. Oli sitten kyseessä tarkastaja, uusi työntekijä tai laitteiden korjaaja, on hyvin mahdollista, ettei henkilö ole koskaan ennen käynyt tehdasalueella. Sokkeloisessa tehtaassa työaikaa voi kulua paljonkin oikeaa kohdetta tai laitetta etsiessä. Perehdyksen jälkeenkin tilat voivat olla epäselkeät, eivätkä jää kerralla muistiin, jolloin kierros pitää

Digital Twinillä tehtävä etäopastus säästää aikaa Read More »

Hallitse turvallisuusohjeita ja -ilmoituksia, laatudokumentteja ja tuotantoon liittyviä dokumentteja helposti Digital Twinillä

Haaste Dokumentointia tehdään mm. koneiden käytöstä, palavereista, turvallisuusohjeista ja -ilmoituksista, laatuvaatimuksista ja muista tuotantoon liittyvistä asioista. Välillä yksittäistä tietoa tarvitaan jonkin asian ratkaisemiseksi ja tiedon löytäminen kestää kauan. Esimerkiksi reklamaatiotilanteessa syytä siihen, miksi tuote on viallinen, ei tiedetä, sillä dokumentaatiota esimerkiksi olosuhdetiedoista ei ole kirjattu ylös. Ratkaisu Process Geniuksen Genius Core™ -alustalla kaikki dokumentointi on

Hallitse turvallisuusohjeita ja -ilmoituksia, laatudokumentteja ja tuotantoon liittyviä dokumentteja helposti Digital Twinillä Read More »

Henkilöstö- ja vierailijaviihtyvyys uudelle tasolle Digital Twinillä

Haaste Toimitilojen käyttö ei ollut ennen koronapandemiaa korkealle prioriositu asia. Pandemian myötä työpisteiden hygienia, turvavälit ja viihtyvyys nousivat tärkeäksi. Ideoita mahdollisista elämää helpottavista ominaisuuksista on paljon, mutta toteuttajaa niille on vaikea löytää. Toimitilojen käytön optimointia parantaisi mm. kartat toimitiloista ja työskentelytilojen varauksien näkeminen etukäteen. Ratkaisu Genius Core™ -alustaan saadaan rakennettua juuri ne ominaisuudet, joita asiakas

Henkilöstö- ja vierailijaviihtyvyys uudelle tasolle Digital Twinillä Read More »

Huoltotilanteisiin perehtyminen ennakkoon onnistuu helposti Digital Twinillä

Haaste Perehdytys koneiden käyttöön ja huoltoon on usein ongelmallista. Huoltohenkilökunta ei ole tehtaan vakinaista henkilökuntaa, eikä henkilö ole välttämättä käynyt kyseisessä tehtaassa koskaan aiemmin. Koneen sijainti, korjaukseen tarvittavat osat ja koneen käyttö ovat perusta, joka olisi hyvä olla jo ennakkoon tiedossa. Informaatiota on kuitenkin vaikea kertoa ilman koneen luokse menoa. Usein huoltaja joutuu vielä lähtemään

Huoltotilanteisiin perehtyminen ennakkoon onnistuu helposti Digital Twinillä Read More »

Kaikki tarpeellinen data nähtäviin yhdellä silmäyksellä

Haaste Yhdessä tehtaassa on kymmeniä, ellei satoja järjestelmiä ja ohjelmia. Konsernista puhuttaessa tuotantolaitoksia ja tehtaita on satoja ja datan määrä käsittämättömän suuri. Turvallisuusilmoitukset, työn tehokkuus, koneiden kokonaiskapasiteetti ja -huolto, dokumentointi, tuotanto olosuhteet ja muu päivittäinen toiminnanohjaus ovat vain murto-osa asioista, joita tulee päivittäin miettiä tehdaskohtaisesti. Kaikkien näiden asioiden hoitaminen edellyttää kokonaiskuvaa, jota ei pelkästä datasta

Kaikki tarpeellinen data nähtäviin yhdellä silmäyksellä Read More »

Koko tuotantoprosessi selkeäksi Digital Twinillä

Haaste Päivittäinen toiminnanjohtaminen on haastavaa, sillä tehtaita on useita ja huomioitavia muuttujia monia. Tärkeät tiedot eivät ole koostettu helposti nähtäville ja järkevien päätösten organisointi ja tekeminen vie paljon aikaa. Vastaan on tullut usein tilanteita, joissa tiedetään mitä tapahtuu, mutta syytä sille ei tiedetä. Ratkaisu Genius Core™ -alustan avulla yksittäiset tehtaat voidaan yhdistää yhteen alustaan. Kokonaiskuva

Koko tuotantoprosessi selkeäksi Digital Twinillä Read More »

Koneiden käyttöasteiden tehostus Digital Twinin turvin

Haaste Paljon papereita, laskentataulukoita ja huono ymmärrys keskeisistä suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä. Kokonaiskuva tuotantolinjasta ei ollut tiedossa ja hallitsemattomat tuotannon pysähdykset vaikuttivat negatiivisesti. Reaaliaikaista dataa ei ollut käytettävissä korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja niiden tehokkuuden seuraamiseksi. Ratkaisu Genius Core™ -alustan avulla asiakas sai OEE-mittareiden suunnittelun koko tuotantolaitokseensa. Asiakkaalla on nyt käytössään koko tehdas kätevässä 3D-mallinnusnäkymässä, jossa näkyy

Koneiden käyttöasteiden tehostus Digital Twinin turvin Read More »

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat näkyväksi Digital Twinillä

Haaste Alan kilpailu kasvaa jatkuvasti ja projekteja täytyy ottaa laajalla skaalalla sisään. Tämä tarkoittaa useita tuotannon vaiheita ja todella paljon dataa eri järjestelmissä. Kiireisinä aikoina laatu- ja aikataululupaukset ovat haastavia pitää, sillä niin tehtaan johtajien kuin myyjienkin on hankala hahmottaa kokonaiskuva tuotannosta ja tehtaasta. Ratkaisu Genius Core™ -alustan avulla kokonaiskuva tehtaasta ja sen tuotannosta on

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat näkyväksi Digital Twinillä Read More »

Scroll to Top