Olosuhdetiedot ovat helposti nähtävissä ja ymmärrettävissä Digital Twinillä

Haaste Laadukkaan tuotteen valmistus edellyttää tarkasti ylläpidettyjä olosuhteita. Lämpötila, ilmanpaine ja ilmankosteus ovat merkittävässä asemassa ja pienetkin muutokset saattavat vaikuttaa lopputuotteen laatuun ja kestävyyteen. Näiden olosuhteiden tarkkailu vie valtavasti aikaa ja muutokset usein huomataan siinä vaiheessa, kun tuotantoerä on valmis tai kuluttajalla jo käytössä. Reklamaatio tilanteessa ei ole keinoa varmistaa tuotanto-olosuhteita. Ratkaisu Genius Core™ -alustaan […]

Olosuhdetiedot ovat helposti nähtävissä ja ymmärrettävissä Digital Twinillä Read More »

Optimaalinen sähkönkulutus saavutetaan näkemällä kokonaiskuva ja kustannukset

Haaste Sähkönkulutus on yksi suurimmista kuluista tehtaassa. Konekohtaisen sähkönkulutuksen selvittäminen vie paljon aikaa ja resursseja, puhumattakaan kulutuksesta per valmistettava tuote. Tämä olisi oleellinen tieto tietää, sillä siten saadaan selville hiilijalanjälki. Ilman tietoa hiilijalanjäljestä, osallistuminen joidenkin isompien urakoiden kilpailutukseen ei onnistu. Ratkaisu Genius Core™ -alustalta nähdään visuaalisesti reaaliaikainen tieto sähkönkulutuksesta kone- tai tuotekohtaisesti. Virranmittauksen ansiosta tehdaskohtainen

Optimaalinen sähkönkulutus saavutetaan näkemällä kokonaiskuva ja kustannukset Read More »

Organisoitu varastonhallinta Digital Twinillä

Haaste Suurista varastotiloista on hankala pysyä kartalla. Työaikaa menee hukkaan käydessä läpi laatikoita, lavoja ja niiden sisältöjä. Lavoja usein siirrellään paikasta toiseen, joka johtaa lisätilauksiin, kun ei tiedetä, onko tarvittavia työkaluja ja materiaaleja vielä jäljellä. Myöhemmin löydetään tarvitut materiaalit toisesta sijainnista, eikä niitä enää tarvita tai ne ovat vanhentuneita.  Ratkaisu Process Geniuksen 3D Digitaalisen kaksosen

Organisoitu varastonhallinta Digital Twinillä Read More »

Sujuvampaa työskentelyä visuaalisen kokonaiskuvan avulla

Haaste Turvallisuus ja kierrätys ovat isoja teemoja valmistavassa teollisuudessa. Kumpaakin aihealuetta säännöstelemään on tehty useita säännöksiä ja lakeja. Tehtaan sisällä näistä muodostuvaa kokonaiskuvaa on hankala havainnollistaa ja henkilöstön voi olla hankala tarvittaessa suunnata lähimmälle turvallisuus- tai kierrätyspisteelle. Myös tarkastajien täytyy aina kiertää koko tehdas läpi tietääkseen kaiken olevan ajantasalla ja kunnossa. Ratkaisu Genius Core™ -alustan

Sujuvampaa työskentelyä visuaalisen kokonaiskuvan avulla Read More »

Tietojen käsittely ja analysointi haltuun Digital Twinillä

Haaste Eräässä asiakasyrityksessämme suuret tuontantokoneet toimivat viallisesti tai jopa sammuivat väärin useiden päivien ajan. Yrityksellä ei ollut yhtenäistä automatisoitua järjestelmää ja reaaliaikaista dataa tuotantolaitteiden tilan seurantaan ja aikataulujen optimointiin. Ratkaisu Genius Core™ -alustan avulla asiakas havaitsi, että useat koneet olivat valmiustilassa yli viisi tuntia ilman jatkuvaa aktiivista tuotantoa systemaattisesti yövuorojen jälkeen. Valmiustilassa yksi kone kulutti

Tietojen käsittely ja analysointi haltuun Digital Twinillä Read More »

Tuotekehitys tehokkaaksi Digital Twinillä

Haaste Tuotekehitys ja jatkuva kehittyminen on tärkeää. Valmistavassa teollisuudessa prosessi on kuitenkin hidas, sillä tuotetta ei voi muuttaa paljoa kerrallaan tietämättä toimivatko liikeradat ja muut ominaisuudet. Ratkaisu Genius Core™ -alustaan voidaan mallintaa reaalimaailmaa vastaava tuote visuaalisesti nähtäville 24/7. Alustan avulla nähdään liikeradat ja tuotekohtaiset ominaisuudet. Suunnitteluvirheet on helppo eliminoida 3D mallin avulla. Lopputulos Tuotekehitys on

Tuotekehitys tehokkaaksi Digital Twinillä Read More »

Turvallisuusilmoitukset viikosta viiteen minuuttiin Digital Twinillä

Haaste Turvallisuusilmoituksien tekeminen vaatii paljon aikaa valmistavassa teollisuudessa. Yhtään helppoa ja varmaa ratkaisua tähän ei ole ollut, vaan tehtaalla on testattu montaa eri merkintäkeinoa. Muutamia jo testattuja keinoja ovat helposti katoavat paperilaput, sadat rivit raporttitietoa ja nuppineulat toimiston seinällä olevassa kartassa. Pahimmillaan raportointia tehdessä aikaa kului jopa viikko, kun he yrittivät saada selkoa tapahtumista.   Ratkaisu

Turvallisuusilmoitukset viikosta viiteen minuuttiin Digital Twinillä Read More »

Työntekijöiden resurssien kohdentaminen tärkeimpään Digital Twinin avulla

Haaste Taloudellisen epävarmuuden aikana yritykset joutuvat usein tekemään vaikeita päätöksiä kustannusten vähentämisessä ja resurssien kohdentamisessa – ja samalla paineet parantaa yrityksen asemaa markkinoilla kasvavat entisestään. Valmistajilla ei ole varaa minkäänlaisiin ongelmiin, jotka voisivat häiritä tuottavuutta, kun odotukset ovat näin korkealla ja markkinatilanne on vaikea. Haastavina aikoina investoiminen älykkäisiin teollisuusteknologioihin, kuten digitaalisiin kaksosiin, osoittautuu usein älykkääksi

Työntekijöiden resurssien kohdentaminen tärkeimpään Digital Twinin avulla Read More »

Päivittäis­johtamisen prosessit uudelle tasolle – Konecranes Smart Factory

Eurometalli 28.10.2021: Konecranes Smart Factory vie päivittäisjohtamisen prosessit uudelle tasolle Konecranes Smart Factory on fyysisestä tehtaasta tehty tarkka kolmiulotteinen digitaalinen kopio ja mallinnus (Digital Twin), jolla tehtaan reaaliaikaisia toimintoja ja prosesseja voidaan tarkastella selaimelta tai mobiililaitteelta. Teknologiakumppani Process Genius Oy:n kanssa toteutettu Smart Factory kerää alustaan tärkeää dataa eri ohjelmisto-, laite- ja anturirajapinnoista ja välittää tilannekuvan,

Päivittäis­johtamisen prosessit uudelle tasolle – Konecranes Smart Factory Read More »

Yhteistyöllä kehitetään palveluliike­toimintaa – Flowrox ja Process Genius

Yhteistyö kehittää laitevalmistajaa kohti palveluliiketoimintaa Flowrox (1.11.2021 alkaen osa Neles groupia) valmistaa ja myy virtauksensäätö- ja hallintalaitteita vaativiin teollisiin sovelluksiin yli 50:een maahan. Process Geniuksen tuoteperhe on auttanut muun muassa asiakkaiden, jälleenmyyjien ja henkilöstön kouluttamisen, teknisten myyntimateriaalien jakamisen sekä tuotekehityksen kanssa. Yhteistyössä kehitetyillä ratkaisuilla haetaan myös uudenlaista liiketoimintaa – perinteisestä laitevalmistajan roolista siirrytään kohti palveluliiketoimintaa.

Yhteistyöllä kehitetään palveluliike­toimintaa – Flowrox ja Process Genius Read More »

Scroll to Top